Treść strony DODATEK GAZOWY

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie, 95-010 Stryków  ul. Tadeusza Kościuszki 29,

  •    w wersji papierowej w siedzibie ośrodka - pok. 9 (piętro I) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
  •    lub elektronicznie przez ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór).

Wnioski elektroniczne (pliki o rozszerzeniach .pdf, .odt, .doc, .docx) muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Instrukcja podpisywania plików profilem zaufanym: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany.
Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się  nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

·         fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
·         dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

·         gospodarstwu domowemu, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
·         przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT  za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. należy wypełnić i dołączyć następujące załączniki:

·         załącznik nr 1 (INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM), jeśli:
wniosek pierwszy raz, lub zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,
·         załącznik nr 2 (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH  PALIW GAZOWYCH) , jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
·         załącznik nr 3 (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT) , jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku,
·         załącznik  nr 1A (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH),
·         załącznik nr 1B (OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY).

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków