Treść strony DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy 2024 r.

Od stycznia do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie  lub internetowo przez ePUAP  jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Instrukcja podpisywania plików profilem zaufanym: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022 r.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
✔️ 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
✔️ 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
✔️ 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
✔️  657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:
✔️ 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
✔️ 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
✔️ 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
✔️ 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  • data: 2024-01-19

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków