Treść strony DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że od 04.01.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego:
◊  wersja papierowa w pok. nr 7 przy ul. Kościuszki 29 (budynek przychodni, wejście od parkingu ) w godz. pracy ośrodka od 8.00 do 16.00,
◊ elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : htts://epuap.gov.pl.
Dodatek osłonowy to świadczenie jednorazowe, które przysługuje za okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
◊  w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł,
◊  w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł na osobę.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
- 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.,
- 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.
Jeżeli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł. 
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy  w wyższej wysokości:
•    500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•    1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•    1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:
•    na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.,
•    na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.)

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków