Treść strony SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Część terenów przemysłowych w Gminie Stryków objętych jest Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Siedziba główna ŁSSE S.A. mieści się przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi, kontakt: e -mail: info@sse.lodz.pl, (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54. Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą: pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów, wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie, przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej, doradztwo inwestycyjne, prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Strefa Partnera), bieżąca kontrola działalności inwestorów, promocja Strefy.

źródło: sse.lodz.pl

 

  • data: 2023-02-07

DOTACJA 98 MLN – UZBROJENIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ

Pod koniec  2023 r. w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Stryków otrzymała wstępną promesę na rekordowe dofinansowanie w wysokości 98 mln zł, na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Mimo, że środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę techniczną dla nowego parku przemysłowego ŁSSE, to skorzystają na niej także mieszkańcy gminy.
W lutym 2024 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowy, na opracowanie do końca marca, 4 programów funkcjonalno-użytkowych, w zakresie:
💠budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym nowe odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze spięciem wodociągów Bratoszewice-Koźle;
💠modernizacji SUW Bratoszewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
💠w zakresie likwidacji starej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych; 
💠modernizacji hydroforni w Dobrej wraz infrastrukturą towarzyszącą.
PFU posłużą do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia zakresu i planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty.

  • konferencja dotacja

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków