Lista poddziałów dla strony POPULARNE SPORTY/KLUBY

Treść strony POPULARNE SPORTY/KLUBY

  • Grafika, panorama Strykowa

Kluby sportowe działające na terenie Gminy Stryków w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają wpisowi do Ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Zgierskiego. Wpisu do ewidencji Starosta dokonuje na podstawie wniosku założycieli klubu. Kluby sportowe jako organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą realizować zadania publiczne dzięki dotacjom uzyskiwanym z budżetu gminy na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego. Na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klub spełniający określone warunki może również uzyskać dotację na realizację zadania publicznego w uproszczonej procedurze z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  • data: 2023-01-18

Lista poddziałów dla strony POPULARNE SPORTY/KLUBY

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków