Treść strony DOWOZY SZKOLNE

Na terenie Gminy Stryków organizowany jest dowóz uczniów do szkół podstawowych, który został powierzony do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Dowozy obejmują również transport dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu.

Dowozy realizowane są pojazdami: 
Ü  dwa autobusy Autosan H9, z których jeden został zakupiony w 2021 roku,
Ü autobus Autosan Smyk,
Ü bus Mercedes Benz Sprinter,
Ü bus Volkswagen LT,
Ü dwa zakupione w 2022 roku busy Ford Transit.

Jednocześnie Gmina Stryków corocznie zawiera umowy z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dowożących dzieci do szkół lub przedszkoli własnym środkiem transportu.

Koszty, jakie Gmina Stryków poniosła na organizację dowozów uczniów do placówek oświatowych  na przestrzeni ostatnich lat kształtują się następująco:

Dowozy dzieci do placówek oświatowych  Plan na 2024 2023 2022 2021 2020 2019
1 915 000,00 zł 1 591 417,89 zł 1 537 866,36 zł 1 002 496,99 zł 817 165,75 zł 1 130 631,50 zł
  • Dowozy szkolne
  • data: 2023-01-10

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków