Treść strony 2019/2020

Programy edukacyjne realizowane przez szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strykowie

 1. „Program dla szkół” – otrzymywanie przez uczniów produktów, tj.: owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne oraz działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym,
 2. Program „Aktywna tablica” - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 3. Program „Asy Internetu” - pomaga dzieciom w świadomym i bezpiecznym odkrywaniu świata Internetu, uczy dzieci jak eksplorować Internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, uczy jak być dobrymi obywatelami w Internecie,
 4. Program GLOBE – międzynarodowy program badawczo-edukacyjny, który umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii 
  i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej,
 5. Program „Trzymaj formę” - propagujący zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną,
 6. Program „Zdrowo jem, więcej wiem” - zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie,
 7. Program „Szkoła Promująca Zdrowie”- podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, w celu stworzenia właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów 
  i pracowników szkoły,
 8. Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas” – program o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi,
 9. Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych – program zgodny z podstawą programową MEN,
 10. Projekt eTwinning - ,,Święta w Polsce: takie same czy inne?” w ramach, którego, uczniowie wymieniali się informacjami na temat tradycji świątecznych występujących w danym rejonie w Polsce, nagrywali kolędy w języku angielskim, pisali i wysyłali świąteczne życzenia,
 11. Projekt: Mystery Skype z uczniami z Włoch oraz Turcji - Spotkanie skype z uczniami z innych krajów( motywacja do nauki angielskiego w celu komunikacji w tym języku),
 12. Zajęcia w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Dzieci uczą rodziców”,
 13. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - realizowano szereg projektów i akcji promujących czytelnictwo. Część wydarzeń odbywała się w formie stacjonarnej , część z powodu pandemii  przy pomocy mediów społecznościowych. 

   

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strykowie

 1. Programy i projekty (klasy edukacji wczesnoszkolnej):
  • "Od grosika do złotówki”,
  • „ Dzieci uczą rodziców”, 
  • „Mogę być”,
  • "Piękna Nasza Polska Cała”,
  • "Czyste powietrze wokół nas",
  • „Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy”,
  • „Kubuś przyjaciel natury”,
  • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
 2. Projekt „Następny krok” (Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER).
 3. Realizacja projektu edukacyjnego “Czysta gmina Stryków”.
 4. Udział w programach Głównego Inspektora Sanitarnego „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” oraz „Czyste powietrze”.

Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach

 1. Program wewnątrzszkolny promujący turystykę pieszą „Odznaka turystyczna” - udział w rajdach pieszych (Rajd Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty; Rajd po Kampinoskim Parku Narodowym; Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego),
 2. Program ogólnopolski „Mały miś w świecie literatury”,
 3. Program ogólnopolski „Szklanka mleka”,
 4. Program ogólnopolski „Owoce w szkole”,
 5. Program doposażenia pracowni - I miejsce w konkursie facebookowych lików pracowni informatycznej,
 6. Program ogólnopolski promujący aktywny tryb życia - udział w cyklu biegów City Trial.

Szkoła Podstawowa w Dobrej

 1. „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, akcja MEN,
 2. „Szkoła Pamięta” - różne działania mające na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń, np.: można uporządkować i odwiedzić groby osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, odwiedzić lokalne miejsca pamięci i zgłębić ich historię itp., akcja MEN,
 3. „Razem na święta” - działania charytatywne i wsparcie osób potrzebujących w okresie przedświątecznym, akcja MEN,
 4. „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” - „Fundacja Dbam o Mój Z@sięg”, akcja polegająca na wysyłaniu kartek świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2019 r.,
 5. Projekt „BohaterON – włącz historię” Projekt miał na celu upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku, poległ m.in. na wysyłaniu kartek, listów z życzeniami i słowami uznania do Powstańców,
 6. II Turniej Piłkarski w ramach 28 finału WOŚP Dzieci – Dzieciom Turniej charytatywny dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej,
 7. Akcja mural – Kolejowe ABC Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Konkurs plastyczny Akcja Mural w ramach Kampanii Kolejowe ABC,
 8. "Mamo, tato kocham wodę" Instytut Matki i Dziecka Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. W ramach programu tworzone są przez ekspertów materiały edukacyjne służące do prowadzenia zajęć,
 9. "Dzieci uczą Rodziców" Centum Rozwoju Lokalnego pod patronatem MEN. Ogólnopolska akcja edukacyjna “Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii,
 10. Bieg po zdrowie PSSE w Zgierzu pod patronatem MEN. Program antytytoniowy edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Profilaktyka palenia tytoniu, szkodliwość,
 11. Smak życia, czyli debata o dopalaczach Urząd Miejski w Strykowie, Profilaktyka 
  i Terapia Uzależnień Płock Debata o dopalaczach,
 12. Dopalaczom mówimy STOP – Wybieramy zdrowie PSSE w Zgierzu pod patronatem MEN, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rozpoczął trzecią edycję Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej województwa łódzkiego,
 13. Zostań Super Zakrętakiem Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci. Zbieranie nakrętek na pomoc hospicjum dla dzieci,
 14. Trzymaj formę PSSE w Zgierzu pod patronatem MEN. Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną,
 15. Wielka mapa Polski Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Poznawanie ciekawych miejsc, tradycji, smaków Polski – co warto zwiedzać w Polsce,
 16. Czyste powietrze wokół nas PSSE w Zgierzu pod patronatem MEN. Ogólnopolski program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych.
 17. Program dla szkół Mleko, owoce i warzywa w szkole KOWR. Akcja II śniadanie. Porcja owoców i warzyw oraz produktów mlecznych dostarczana przez producentów w ramach akcji „Programu dla szkół”, którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie.
 18. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakupiono nowości wydawnicze dla biblioteki szkolnej. 

Szkoła Podstawowa w Koźlu

 1. Erasmus+,
 2. Autorski program ,, Ogólnopolska szkółka tańca i dobrych manier'' – Hajdasz,
 3. ,Aktywna tablica'',
 4. ,,Szkoła do Hymnu'',
 5. ,,Mamo, tato wolę wodę'' - programowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz kształtowanie postawy proekologicznej,
 6. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Piękna Nasza Polska Cała'',
 7. Projekt ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej literatury'' - projekt organizowany przez wydawnictwo MAC i czasopismo ,,Bliżej przedszkola'',
 8. Projekt ,,Dbaj o swoje przedszkole'' organizowany przez świat worków.pl,
 9. ,,Zdrowo i sportowo'' organizowany przez DECATHLON,
 10. Bicie rekordu Polski - wspólnego śpiewu ,,Mazurka Dąbrowskiego''-Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała.

Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

 1. Projekt Młodzi głosują,
 2. Akcja Narodowe czytanie,
 3. Akcja Sprzątanie Świata,
 4. Akcja Dzień języków obcych,
 5. Akcja MEN Szkoła pamięta,
 6. Akcja Niepodległa do hymnu,
 7. Program Asy Internetu,
 8. Projekt ogólnopolski BohaterON,
 9. Akcja Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
 10. Akcja Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
 11. Akcja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
 12. Projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury,
 13. Program Czyste powietrze wokół nas,
 14. Innowacja Stare i nowe zabawy podwórkowe,
 15. Projekt Czytające szkoły,
 16. Program Niesamowity świat higiena jamy ustnej,
 17. Kampania społeczna Bądź kumplem, nie dokuczaj,
 18. Akcja Dzień bezpiecznego Internetu Łódzkie 2020,
 19. Program Akademia bezpiecznego Puchatka,
 20. Akcja Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
 21. Akcja Światowy Dzień Bez Tytoniu,
 22. Akcja Góra grosza,
 23. Program Śniadanie moc,
 24. Program Szkoła promująca zdrowie,
 25. Projekt „Młodzi Głosują”,
 26. Akcja Góra Grosza,
 27. Udział w programie „Bądź kumplem nie dokuczaj”,
 28. Zajęcia otwarte dla przedstawicieli Filharmonii Łódzkiej i zaplanowanie koncertu zespołu FŁ w Łodzi,
 29. Projekt „Mój budżet”,
 30. Udział w programie „Asy Internetu”,
 31. Aktywna tablica.

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 1. Program prozdrowotny w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
 2. Program Kultura Bezpieczeństwa,
 3. Program Otwarta firma,
 4. Program ARS, czyli dbam o miłość,
 5. Program profilaktyki raka piersi i szyjki macicy,
 6. Program Twoje dane- Twoja sprawa-UODO,
 7. Program Szkoła Pozytywnego Myślenia,
 8. Erasmus - staże uczniowskie (praktyki zawodowe) na Riwierze Adriatyckiej.  
 • data: 2023-01-04

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków