Treść strony 2023.01

Aktywne ferie zimowe w Świetlicy Środowiskowej

Uczestnicy Świetlicy Środowiskowej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie podczas ferii zimowych mieli okazję interesująco spędzić czas i poszerzyć swoją wiedzę w trakcie wyjazdów organizowanych z udziałem Funduszy Europejskich.

W ramach zajęć podnoszących ekspresję kulturalną oraz zajęć podnoszących kompetencje obywatelskie projektu realizowanego przez M-GOPS w Strykowie ,,Kompleksowe wsparcie II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, zorganizowano i sfinansowano dla dzieci zajęcia wyjazdowe.

Dzieci obejrzały film ,,Kot w butach” w kinie Cinema City i zwiedzały Manufakturę w Łodzi. Podczas drugiego wyjazdu uczestniczyły w zajęciach w EC1 Łódź - Miasto Kultury, gdzie odkrywały magię fizyki i chemii oraz podziwiały gwiazdozbiory zimowego nieba w kinie sferycznym.

  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie
  • Aktywne ferie zimowe ze Świetlicą Środowiskową w Strykowie

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków