Treść strony Orkiestra Dęta Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie

Historia Orkiestry sięga lipca 1947r, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza śp. biskupa Michała Sitka, kapelmistrz Wincenty Radzikowski zamieszkały w Strykowie zorganizował grupę ludzi, którzy postanowili uczyć się gry na instrumentach dętych.

Orkiestra składała się z ponad 20 osób. W lipcu 1949 r. Wincenty poprosił o zwrot wypożyczonych instrumentów, za które nie pobierał opłaty. Z uwagi na brak funduszu kościelnego parafia nie była w stanie ich odkupić. Kapelmistrz ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji i w niedługim czasie, w 1950 r. zmarł. Wydarzenie to wywołało chaos wśród członków orkiestry przez co część z nich opuściła szeregi zespołu. Pozostała grupa nie traciła wiary w możliwość kontynuowania działalności zespołu, jednakże aby grupa mogła nadal funkcjonować niezbędne były instrumenty.

Muzycy dołączyli więc do Orkiestry przy jednym ze strykowskich zakładów pracy, jednak po kilku latach w 1954 r. z uwagi na małe zaangażowanie orkiestry w zakładzie, instrumenty niestety zostały zabrane. Wydarzenie to spowodowało rozwiązanie zespołu. Wówczas śp. biskup Michał Sitek zmobilizował parafian i wspólnym wysiłkiem zakupiono pierwszych 12 instrumentów.

Opiekunem Orkiestry został organista śp. br. Zdzisław Kapusta. Nauka odbywała się bezpłatnie. Obok prowadzącego Orkiestrę br. Zdzisława Kapusty, który przez długie lata nauczał gry, w połowie lat 90-tych prowadzenie zostało powierzone śp. br. Stefanowi Szcześniakowi. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu, wychowane zostało kolejne młode pokolenie instrumentalistów, którzy dziś stanowią trzon Orkiestry. Brat Stefan Szcześniak pełnił rolę kapelmistrza aż do śmierci, która przyszła w maju 2007r. Wolą brata Stefana Szcześniaka było, aby po jego śmierci kierownictwo nad Orkiestrą przejął jego uczeń brat Krzysztof Walczewski.

W 2008 r. przez krótki okres czasu Orkiestrę prowadził prof. Franciszek Młynarski. Zatrudniony przez Miejski Ośrodek Kultury w Strykowie w celu utworzenia Gminnej Orkiestry Dętej. Po rezygnacji z prowadzenia Orkiestry przez brata Młynarskiego, ponownie przewodnictwo przejął brat Krzysztof Walczewski. Był on kapelmistrzem  do 2011 r. jednak z powodu zamieszkania w Warszawie, nie mógł już dalej prowadzić Orkiestry. Jego miejsce zajął brat Mariusz Szydlik, który również był uczniem wspaniałego człowieka i nauczyciela - brata Stefana Szcześniaka. Po powrocie z Warszawy w 2016 roku brat Krzysztof Walczewski powrócił na funkcję kapelmistrza, którą pełnił przez kolejne dwa lata. W 2018r zrezygnował z pełnionej funkcji i od tego czasu Orkiestrę ponownie prowadzi brat Mariusz Szydlik.

Orkiestra składa się z ponad 20 osób. W repertuarze znajdują się pieśni religijne, którymi upiększa najważniejsze uroczystości parafialne oraz rozrywkowe - w skład których wchodzą marsze, walce oraz utwory muzyki popularnej prezentowane przy okazji świąt państwowych oraz imprez okolicznościowych.

W 2022 roku Orkiestra obchodziła Jubileusz 75-lecia. Z tej okazji 3 lipca po uroczystej mszy świętej odbył się koncert zaprzyjaźnionych orkiestr dętych. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, w imieniu mieszkańców i władz samorządowych, złożył muzykom wyrazy szczerego szacunku za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz budowania kultury muzycznej Gminy Stryków, życząc sukcesów, satysfakcji, zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu artystycznym i zawodowym. W upominku od Gminy Stryków muzycy otrzymali voucher na zakup sprzętu muzycznego. Na dziedzińcu kościoła Jubilaci wspólnie z muzykami z: Dobrej, Lipki i Woli Cyrusowej zagrali trzy utwory, m.in. "Orkiestry dęte" oraz specjalnie skomponowany z okazji Jubileuszu przez Jakuba Pawlaka marsz pt. "Strykowiak".

Foto: Włodziemierz Grochocki

  • data: 2023-01-10
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie
  • Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków