Treść strony 2023.01

Komunikat PUP w Zgierzu dotyczący naboru wniosków w 2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w następujących terminach:

od dnia 16 stycznia 2023 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych:

·         szkolenia,

·         bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia),

·         bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia), 

od dnia 16 stycznia 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

·         prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

·        roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy  do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

·         zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)

·         staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy)

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminach naborów na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2023 r. nie będą finansowane: studia podyplomowe dla bezrobotnych i poszukujących pracy, stypendia z tytułu kontynuowania nauki, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, koszty dojazdu w przypadku szkoleń indywidualnych, koszty szkoleń dla poszukujących pracy.

 

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków