Treść strony RZEKI I STRUMIENIE

Gmina Stryków leży w dorzeczu Wisły na obszarze stanowiącym zlewnię rzeki Bzury. Przez środek obszaru gminy, wzdłuż linii Władysławów – Wola Błędowa – Buczek, biegnie dział wodny III rzędu między dwoma zlewniami, stanowiącymi dwa podstawowe systemy odwadniające teren gminy – zlewnią rzeki Moszczenicy i zlewnią rzeki Mrogi. Zlewnia Moszczenicy jest zlewnią IV rzędu, natomiast zlewnia Mrogi jest zlewnią V rzędu. Zlewnie IV rzędu na obszarze gminy to zlewnia Moszczenicy i zlewnia Bzury od Moszczenicy do Słudwi. Zlewnie V rzędu na obszarze gminy to zlewnia Mrogi, zlewnia Maliny, zlewnia Dopływu z Besiekierza, zlewnia Czerniawki i zlewnia Moszczenicy do Czerniawki.

Rzeki na terenie Gminy Stryków:

Moszczenica jest prawym dopływem Bzury o długości ok. 55 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Byszewy (gm. Nowosolna). Wyjątkowo malowniczy bieg rzeka zawdzięcza licznym zakolom wśród piaszczystych jarów oraz zbudowanym przez człowieka sztucznym zbiornikom (we wsi Cesarka). Moszczenica wpada do Bzury we wsi Wola Kalkowa (gm. Bedlno). Budowa wspomnianych już sztucznych zbiorników uregulowała poziom wody w Moszczenicy. Wcześniej jednak rzeka charakteryzowała się dużymi amplitudami stanów wód (ponad 2 m), stwarzając co roku poważne zagrożenie dla niżej położonych zagród. W 1957 r. na wodowskazie w Strykowie zanotowano maksymalny stan wód – aż 300 cm!

Moszczenica na terenie Gminy Stryków przyjmuje szereg dopływów. Są to:

S Młynówka inaczej Struga Dobieszkowską lub ciek spod Imielnika. strumień o długości ok. 4 km, który jest lewym dopływem rzeki Moszczenicy. Płynie w całości na terenie Gminy Stryków w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uchodzi do Moszczenicy w okolicach wsi Ługi. Faunę strumienia stanowią m.in.: meszki, pijawki, minogi strumieniowe, traszki oraz żaby.

S Kiełmiczanka lub ciek spod Dobrej miała niegdyś obszar źródłowy znacznie dalej na Południe;

S Ciek spod Anielina uchodzi do Moszczenicy poniżej Cesarki. Płynie dobrze ukształtowaną głęboko wciętą w dolnym odcinku doliną;

S Ciek spod Rokitnicy uchodzi do Moszczenicy pod Strykowem. Posiada charakter wąskiego rowu;

S Ciek spod Tymianki wraz z ciekiem spod Lipy oraz ciek spod Zagłoby.

Północna część gminy prawie cała należy do zlewni Maliny. Do głównych rzek tej części należą Malina i Struga Domaradzka. Na Strudze Domaradzkiej znajdują się dwa zbiorniki wodne o nazwach Szczypiorniak i Kowaliki (Obszar Natura 2000).

Część wschodnia gminy leży w zlewni Mrożycy. Jej jedynym dopływem jest niewielki ciek spod Bratoszewic z kilkoma zbiornikami, z których największy to Czarny Staw.
                                                                             źródła: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków
                                                                                             Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

  • data: 2023-01-02
  • Rzeki i strumienie na terenie Gminy Stryków
  • Rzeki i strumienie na terenie Gminy Stryków
  • Rzeki i strumienie na terenie Gminy Stryków
  • Rzeki i strumienie na terenie Gminy Stryków

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków