Treść strony WYCINKA DRZEW

  • wycinka drzew_page-2222

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie z dniem 27 stycznia 2023 r., stosownie do treści art. 83b, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z dniem 27 stycznia 2023 r. zaczął także obowiązywać ujednolicony dla całego kraju wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/ lub na stronie Urzędu:  https://bip.strykow.pl/?c=563

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Strykowie Pan Michał Pawlak, nr tel. 42719 80 02 wew. 221 w godz. pracy Urzędu.

 

  • data: 2023-02-06

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków