Treść strony KOMPLEKSY LEŚNE

Na terenie gminy gospodarkę leśną na gruntach Skarbu Państwa prowadzą Nadleśnictwo Grotniki i Nadleśnictwo Brzeziny.

Nadleśnictwo Grotniki
ul. Ogrodnicza 6/8
95-100 Zgierz
tel. 42 719 07 35
grotniki@lodz.lasy.gov.pl
www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Brzeziny
Kaletnik, ul. Główna 3
95-040 Koluszki
tel. 44-714-15-51
brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
www. brzeziny.lodz.lasy.gov.pl

Gmina Stryków posiada w swoich zasobach tereny o wysokich walorach przyrodniczych oraz piękne, malownicze krajobrazy. Od strony południowej rozciąga się bowiem Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, od strony północnej – Równina Łowicko-Błońska.

Całkowita powierzchnia lasów wynosi 235,24 ha i stanowią one 11.9% powierzchni gminy. Najwięcej lasów znajduje się na terenie Woli Błędowej (60% powierzchni), Kalinowa (40%), Dobieszkowa i Ługów (30%). W północno-wschodniej części gminy, w okolicach Woli Błędowej oraz na pograniczu z Gminą Głowno znajduje się największy kompleks leśny, a w nim dwa malownicze śródleśne stawy nazwane jeziorami Kowaliki oraz Szczypiorniak. Oba te niewielkie jeziora, o silnie rozwiniętej strefie brzegowej oraz szerokim pasie trzcinowisk, zajmują powierzchnię około 10 ha i zasilane są bezimiennym śródleśnym ciekiem oraz spływami powierzchniowymi. Dzięki swojej pozornej niedostępności, jeziora stanowią miejsce bytowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych (bąk, bielik, błotniak stawowy) oraz płazów (traszka grzebieniasta i kumak nizinny). Cały obszar o łącznej powierzchni 28,5 ha decyzją Komisji Europejskiej został zatwierdzony jako obszar chroniony Natura 2000 (kod obszaru: PLH100033).

W południowej części gminy położony jest drugi kompleks leśny usytuowany w widłach rzeki Moszczenicy i jej dopływu Młynówki z rezerwatem Struga Dobieszkowska, gdzie występują liczne źródła. Rzeki, ich dopływy oraz towarzyszące im źródliska, łąki, torfowiska i szuwary należą do wyjątkowo czystych. Do rezerwatu z miejscowości Dobieszków poprowadzono ścieżkę edukacyjną, składającą się z 7 przystanków, z których sześć zlokalizowanych jest na terenie uroczyska leśnego Dobieszków.

Na terenie gminy znajdują się parki wiejskie w Dobieszkowie, Osse, Woli Błędowej, Klęku, Niesułkowie-Kolonii oraz park w Bratoszewicach, który stanowi otoczenie dla pałacu zbudowanego w latach 1938-39. Park w Bratoszewicach jest wpisany do rejestru zabytków i obejmuje m.in. pałac sprzężony z zabudową gospodarczą oraz założeniem parkowo-ogrodowym, wykształcony w XVIII w. Przeważający obszar parków wiejskich należy do prywatnych właścicieli. Nieznaczna część terenów parków stanowi własność Gminy Stryków – drogi i hydrofornia. Parki wiejskie obejmują cenne pod względem przyrodniczym okazy drzew i  krzewów. Większość pomników przyrody na terenie gminy występuje na terenie tych parków.

Atrakcją turystyczno-przyrodniczą jest Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Na terenie parku znajdują się bowiem cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe i historyczne, zwłaszcza malownicze pejzaże oglądane z punktów widokowych. Przez park przebiega w sumie 74 km szlak rowerowy, który zaczyna i kończy się w Lesie Łagiewnickim oraz szlak pieszy o długości 63 km, który przebiega przez najbardziej interesujące miejsca w parku. Podążając szlakiem można dotrzeć do ważnych miejsc historycznych, takich jak pomnik powstańców poległych w 1863 r. w bitwie pod Dobrą oraz obiektów zabytkowych (modrzewiowy kościół  w Niesułkowie z XVII w.). Szlak pieszy zaczyna się w Lesie Łagiewnickim, a kończy w Starym Imielniku. 

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022-2030

 

  • data: 2022-12-28
  • Kompleksy leśne Gmina Stryków
  • Kompleksy leśne Gmina Stryków
  • Kompleksy leśne Gmina Stryków
  • Kompleksy leśne Gmina Stryków
  • Kompleksy leśne Gmina Stryków

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków