Treść strony PSY

Adopcja psów

Ogólne warunki adopcji psów

Bezdomne psy z terenu Gminy Stryków trafiają do „Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie” z siedzibą w Węgrowie 28G, 86-302 Węgrowo, z którym Gmina Stryków ma podpisaną umowę na wyłapywanie, odbiór oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Osoby zainteresowane adopcją mogą się zgłaszać bezpośrednio do schroniska. Mieszkańcy Gminy Stryków adoptujący psa odebranego z terenu Gminy Stryków mogą skorzystać z dofinansowania wypłacanego przez gminę. 
ð  Osoba zainteresowana adopcją psa z „Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie” składa wniosek o adopcję psa do Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz wypełnia kwestionariusz adopcyjny.
ð Urząd Miejski w Strykowie prowadzi rejestr wniosków składanych przez osoby zainteresowane adopcją psów.
ð Pracownik Urzędu Miejskiego w Strykowie dokona kontroli warunków w jakich ma przebywać pies u osoby zainteresowanej jego adopcją.
ð Po pozytywnej ocenie miejsca i warunków w jakich ma przebywać pies, osoba zainteresowana adopcją dokonuje wyboru psa na miejscu w schronisku dla zwierząt.
ð Osoba zainteresowana adopcją psa podpisuje umowę o adopcję w Urzędzie Miejskim w Strykowie.
ð Po podpisaniu umowy osoba zainteresowana, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze schroniskiem, odbiera wybranego psa wraz z dokumentem potwierdzającym odbiór adoptowanego psa, który dostarcza do Urzędu Miejskiego w Strykowie w terminie 14 dni od dnia odebrania psa do adopcji. Osoba zainteresowana staje się nowym właścicielem psa.
ð Wypłata rekompensaty kosztów utrzymania psa w wysokości 1000,00 zł (jednorazowo) nastąpi po upływie miesiąca od dnia odebrania psa z Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.
ð Wypłata powyższej rekompensaty przysługuje wyłącznie mieszkańcom Gminy Stryków.
ð Jeden podmiot może otrzymać rekompensatę w maksymalnej wysokości  2000,00 zł (jednorazowo), co jest jednoznaczne z adopcją 2 psów ze schroniska.


W sprawie adopcji psów szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Strykowie Pan Michał Pawlak, nr tel. 42719 80 02 wew. 221 w godz. pracy Urzędu.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków