Treść strony INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

INWESTYCJE DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH

sCJEkf78OcQfWIQvYfLOZhYsgpAFeaIphOsYUhLIzJMhSmierZFNlgYvI9ztgnqijCo4hggUKOBQAVFL3I+NQRZwAAAABJRU5ErkJggg==   MODERNIZACJA PARKU NAD MOSZCZENICĄ

Park nad Moszczenicą to miejsce aktywnej rekreacji i odpoczynku w otoczeniu przyrody w samym Centrum Strykowa, gdzie każdy znajdzie atrakcyjne dla siebie miejsce do spędzenia wolnego czasu.
Tematem przewodnim nowego parku jest edukacja przyrodnicza  i ekologiczna:
 

v  w celu propagowania ochrony owadów pożytecznych i edukacji pszczelarskiej w parku ulokowano hotele dla owadów i tablice tematyczno-edukacyjne, a zasadzona roślinność obfituje w gatunki miododajne, wabiące owady i charakteryzujące się zróżnicowaną strukturą, fakturą liści, zapachem i barwą. W całym parku dosadzono ok. 100 drzew, ponad 3500 krzewów i ponad 5000 sztuk roślin kwitnących;

 

v  w części zagajnika olszynowego zainstalowane zostały przyrodnicze tablice i gry edukacyjne oraz zawieszono budki lęgowe i karmniki, które przyciągają ptaki i małe ssaki;

 

v  w ciekawy sposób została zaprezentowana tematyka zanieczyszczeń, recyklingu i odnawialnych źródeł energii, w postaci tablic edukacyjnych, urządzeń tj. gumowa pszczoła, instrumenty muzyczne czy nawierzchnie bezpieczne, które pochodzą z materiałów z recyklingu;

 

v  entuzjastów nowinek ekologicznych zapewne ucieszy zainstalowany na siłowni zewnętrznej rowerek ręczny pozwalający naładować telefon komórkowy konwertując energię kinetyczną na elektryczną lub ławeczka pozyskująca energię elektryczną za pomocą umieszczonych paneli solarnych, dzięki której można naładować urządzenia mobilne.

 

v  dla nauczycieli i pasjonatów przyrody zadbano o stworzenie miejsc na prowadzenie „zielonych lekcji” i zajęć warsztatowych w postaci mini amfiteatru z podwyższeniem, czy też wygodnych siedzisk obok tablic edukacyjnych;

 

v  dla rodzin, które planują spędzić czas na świeżym powietrzu przygotowano miejsce na rodzinny piknik pod pergolami w centralnej części parku oraz plac zabaw z huśtawkami, trampolinami czy instrumentami muzycznymi;

 

v  dla aktywnie spędzających czas stworzono siłownię zewnętrzną i ścieżki spacerowe;

 

v  a spragnieni relaksu odpoczną na ławce solarnej przy dźwiękach muzyki lub skorzystają z licznych ławek, siedzisk i hamaków, czytając jedną z książek znajdujących się w zlokalizowanej w parku „Budce wędrującej książki”.

Koszt inwestycji to 1.193.648,31 zł. Zadanie  współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 

 • data: 2022-12-30
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Po realizacji
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Ławka muzyczna oraz tablica edukacyjna
 • Park nad Moszczenicą
 • Park nad Moszczenicą

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1

 
Zadanie polegało na realizacji projektu nowych nasadzeń na skwerze przy SP1. Dotychczasowa zieleń, której kondycja pozwalała na przeniesienie w inne miejsce, została wykopana i wykorzystana na terenie gminy m.in. w Koźlu. Posadzonych zostało ok. 1200 szt. nowych roślin, które razem nie tylko znacznie podwyższyły estetykę, ale również będą działać jak filtr zbierający kurz i brud. Odświeżony został pomnik wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez miejscowych rzemieślników, nazywany Pomnikiem Książki oraz poprawione zostały alejki z kostki brukowej. Realizacja w 2022 r. Kolejnym etapem będzie modernizacja elewacji budynku SP Nr 1 oraz wykonanie odwodnienia wokół budynku wraz z osuszeniem ścian fundamentowych. Zadanie jest obecnie na etapie opracowywania projektu budowlanego i uzgodnień z konserwatorem zabytków.
 
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1
 • NOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY SP 1

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Prace przy Pomniku Niepodległości polegały na wybraniu podłoża na głębokość około 30-40 cm i wymianie na ziemię bardziej urodzajną, zamontowaniu obrzeży trawnikowych typu eko-bord, rozłożeniu agrowłókniny pod grys ozdobny oraz posadzeniu roślin w ilościach: 420 szt. róża okrywowa, 250 szt. trawa ozdobna miskant, 260 szt. perovskia, 100 szt. hortensja Vanilla Fraise, 50 szt. tawuła szara. Posadzone rośliny obsypane zostały korą sosnową. Prace wykonała JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości
 • Nasadzenia przy Pomniku Niepodległości

 

INWESTYCJE DOT. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH

Inwestycja polegała na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - w praktyce oznaczała budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Zadanie objęło rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, której przepustowość wynosiła Qdśr=140 m3/d, natomiast nowy ciąg technologiczny przewiduje zwiększenie przepustowości przepływu dobowego ścieków do Qdśr=550 m3/d. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków przewiduje podwyższone usuwanie azotu  i fosforu.  Koszt rozbudowy to 16.510.524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 5.443.518,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2021.

 • Po realizacji
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII=MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres inwestycji obejmował:
v remont stacji odwadniania osadu,
v remont zbiorników zagęszczaczy osadu,
v remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu,
v wykonanie tymczasowego rurociągu osadu,
v roboty mające usprawnić system napowietrzania w wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory.
W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji to 2.341.920,00 zł. Zdanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie

 

 

INWESTYCJE DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII=TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku szkoły prowadzona była w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także inne, niezbędne prace na terenie obiektu. Należały do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 1.348.912,25 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 

 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku urzędu przeprowadzona została w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace:
v  ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z dociepleniem ścian piwnic przy gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS,
v ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymiana wyłazu dachowego,
v wymieniono stare okna na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane oraz wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe.
Wykonano prace towarzyszące dociepleniu budynku tj.: wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp.
Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 716.167,51 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Termomodernizacja budynku urzędu
 • Budynek urzędu przed termomodernizacją

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII=   TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

Termomodernizacja budynku świetlicy została przeprowadzona w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace na świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej:
v ocieplono ściany zewnętrzne styropianem,
v docieplono ościeża okienne i drzwiowe,
v ocieplono strop wełną mineralną,
v wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe,
v ocieplono podłogi na gruncie styropianem,
v zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe i zastąpiono ich przez klimakonwektory - pompy ciepła typu powietrze,
v wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe o wyższej sprawności,
v zmodernizpowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED.
W ramach prac ogólnobudowlanych niezwiązanych z termomodernizacją budynku tj. modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku.
Skutkiem inwestycji było zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 409.930,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po termomodernizacji
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej przed termomodernizacją

 

v   TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOŹLU

Termomodernizacja budynku OSP została zrealizowana w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace:
v ocieplono ściany zewnętrzne dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych,
v ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu,
v wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe,
v wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe,
v wykonano instalację wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
v zmodernizowano oświetlenie wewnętrzneo w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED,
v wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku.
Inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 386.958,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu przed termomodernizacją

 

BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - LAMPY LED I SOLARNE

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków. Zadaniem objęte są następujące lokalizacje:
vSwędów, ul. Szumiących Jodeł;
vSwędów, ul. Cyprysowa;
v Wrzask;
v Mała Tymianka;
v Osse,
v Tymianka,
v Ługi.
W sumie budowa oświetlenia obejmuje 59 szt. lamp. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosi 492 626,07 zł. Wykonawca rozpoczął od prac ziemnych w Swędowie, przy ul. Cyprysowej. Realizacja zadania zakończy się w pierwszym półroczu 2023 r.


 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Dokumentację projektową opracowano w 2020 roku, kiedy to również złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Rozbudowa oświetlenia objęła montaż: przy pomniku - 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu; w obrębie skrzyżowania ulic - 3 nowch słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania to: 59.147,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim skrzyżowaniu

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII=  BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW III

Inwestycja była trzecim i ostatnim etapem wieloletniego zadania realizowanego przez Gminę Stryków w ramach projektu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków dofinasowanego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 ze środków EFRR. Nowe energooszczędne lampy LED zamontowano w następujących lokalizacjach:
v Swędów - ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp;
v Stryków - ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska - 52 lampy;
v Bratoszewice - ul. Łódzka od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna -  49 lamp;
v Swędów – ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp;
v Klęk – Kiełmina - 24 lampy; Klęk do granicy m. Łódź - 4 lampy
v Krucice - 21 lamp.
Łączny koszt III etapu to  657.195,81 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 • DK 14
 • Kielmina
 • Swedow_Kwiatowa
 • Krucice (3)

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostało 6 masztów oświetleniowych z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Ponadto zostały zakupione i zamonowane na masztach oświetleniowych 3 głośniki.  Koszt inwestycji to 267.648,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Zrealizowana inwestycja
 • Zrealizowana inwestycja
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII=BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - DOBRA NOWINY, UL. E.PLATER W STRYKOWIE

W ramach środków własnych Gmina Stryków wybudowała oświetlenie w Dobra Nowiny oraz przy ul. E. Plater w Strykowie. Łącznie zainstalowane zostały 33 lampy ledowe – 29 lamp w Dobra Nowiny oraz 4 lampy w  ul. E. Plater. Zadanie zrealizowane w 2020 i 2021 roku. Koszt inwestycji: Dobra Nowiny - 124.186,85 zł, E. Plater - 17.813,34 zł. 

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT zaplanowano budowę 224 nowych punktów świetlnych. W I etapie w 2019 r. nowe punkty świetlne zostały zamontowane w Bratoszewicach na ul. Zatorze i przy świetlicy wiejskiej w Smolicach – łączny koszt I etapu 70.453,69 zł, w II etapie w 2020 r. zostały zamontowane w: Tymiance - ul. Lawendowa i Środkowa; Warszewicach, Swędowie - ul. Sosnowa i Łąkowa; Anielinie Swędowskim - ul. Spacerowa i Strykowska – łączny koszt II etapu 278.134,56 zł. Realizację III etapu zaplanowano w 2021 r. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, doprowadzi do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice

 

INWESTYCJE GAZOWE

 

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= INSTALACJE GAZOWE W PRZEDSZKOLU, OSP, SP 2

Od sezonu 2022/2023 trzy budynki użyteczności publicznej w Strykowie korzystają z nowego systemu grzewczego. Przygotowana w 2021 roku dokumentacja techniczna oraz poprowadzenie przez PSG nitki gazociągu ulicą Targową pozwoliło Gminie Stryków zmodernizować dotychczasowe instalacje grzewcze i zamienić węgiel na bardziej ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu i tańsze źródło ciepła w:

v Przedszkolu Samorządowym,
v budynku OSP,
v Szkole Podstawowej Nr 2.

Zrealizowane prace polegały na budowie zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji gazowych, montażu kotłów gazowych oraz urządzeń w pomieszczeniach kuchennych. Łączny koszt wyniósł ponad 790 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r.
 
 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek OSP w Strykowie
 • Nowa instalacja w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • Nowa instalacja w OSP w Strykowie

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= PROJEKTY PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację i dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Dokumentacja dotyczy: budowy przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku w ramach zadania „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 Strykowie”. Łączna wartość zadania to: 44 280,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek jednostki OSP w Strykowie
 • Budynek SP 2 w Strykowie
 • Przyłącza gazowe

 

MURALE

WQtw9tfnxhUuaUZlhuVgfWvfn6UIVTSGsyOPNfFcPvrUwZhNj6GnebNOH2C1QKY4TBdyJYgGw6Tx2cJhgUgV3beWYXhoum62eAwB8VJ5uWpGPLlKmFw3yFLDkwQwVxA00hG9iYsBcHEkFMSoXRKVD7AFuawOKHYApgBNC0qkC0hpRwC6SMYRISCgJD8qAWEQoj2cQAAKpHRualNsvMAAAAASUVORK5CYII= MURALE NA ŚCIANACH SP 2

Ekologiczny mural "Łąka kwietna" przedstawia personifikację najważniejszych akcji ekologicznych w Gminie Stryków związanych z kwietnymi trawnikami, ochroną jerzyków czy też owadów pożytecznych, w tym pszczół. W centrum kompozycji jest kolorowa postać, do której zlatują się z całej okolicy ptaki, pszczoły i motyle. Łąka jest ubrana w wielobarwne kwiaty - jeśli się przyjrzymy to dostrzeżemy w cieniu słoneczników jeże, a w powietrzu krążące jerzyki - postrach na komary. Wymiary muralu to: 12x7m.
W ramach zadania został również zaprojektowany i wykonany mural o tematyce sportowej. Malowidło "Mali mistrzowie"  przedstawia sylwetki dzieci i młodzieży, które trenują najbardziej popularne w gminie dyscypliny sportu. Wymiary muralu: 17x6m. Urząd Miejski zlecił wykonanie obydwu dzieł Fundacji Ecorower. Autorką murali jest Pani Paulina Nawrot. Łączny koszt projektu i wykonania murali to 35 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2021 r.

 • Widok z lotu ptaka
 • Mural Kwietna łąka
 • Ostatnie szlify przy muralu Kwietna łąka
 • Mural Mali mistrzowie

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków