Treść strony KOMPOSTOWNIKI

Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych:

1) Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

a) w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach - kompostownikach ogrodowych lub,

b) w samodzielnie wykonanych drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z zaimpregnowanych desek lub belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

2) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w wyznaczonych miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, zapewniającym mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności);

3) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład, różnych odpadów organicznych);

4) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu;

5) w razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu rozłożonego;

 6) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera.

Warunki jakie musi spełniać kompostownik:
1) kompostownik musi być przydomowy, tzn. muszą być w nim kompostowane odpady pochodzące z domu (gospodarstwa domowego),
2)  na działce powinien znajdować się budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
3) kompostowanie może dotyczyć wyłącznie bioodpadów, czyli ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów i parków, odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych.

ZWOLNIENIE ZA POSIADANIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 2,00 zł i uiszczać opłatę w wysokości 28,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę?

Ü  Zgłoś fakt kompostowania bioodpadów poprzez złożenie zmiany deklaracji (jeżeli w poprzedniej deklaracji nie zostało to uwzględnione)

Uwaga!!!

Od osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów i skorzystają ze zwolnienia nie będą odbierane worki koloru brązowego z bioodpadami. Ewentualny nadmiar bioodpadów można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie przy ul. Batorego 25.

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

Ü nie posiada domowego kompostownika lub
Ü nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku
Ü uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności z deklaracją,

traci prawo do zwolnienia. Ponowne skorzystanie z ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
Szczegółowe wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów określa Rozdział 4. Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Stryków

Co wrzucamy do kompostownika?

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak:

  þ resztki owoców i warzyw,
þ resztki roślinne,
þ rozgniecione skorupki z jaj,
þ fusy z kawy i herbaty,
þ gałązki żywopłotów,
þ przekwitnięte kwiaty, liście,
þ skoszoną trawę,
þ nadziemne części chwastów,
þ niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),
þ słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika:

      ý mięsnych odpadów kuchennych i kości,
ý zainfekowanych roślin ogrodowych,
ý gruzu czy śmieci z odkurzacza.

 

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu:
Ë gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo bioodpadów,
Ë drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,
Ë kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.
 
 

  • data: 2022-12-30

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków