Treść strony ODPADY NIESTANDARDOWE

Najbardziej typowymi odpadami są śmieci komunalne, a więc takie, które powstają w każdym gospodarstwie domowym. Odpady tego typu trafiają do specjalnie oznaczonych pojemników, które powinny być przy każdej posesji czy na każdym osiedlu mieszkaniowym. Odpady z gospodarstw domowych nie obejmują jednak nietypowych śmieci, czyli znacznie wyróżniających się pod względem składu rozmiarów lub wagi.
Do odpadów niestandardowych należą:
Ø meble i odpady wielkogabarytowe,
Ø opony,
Ø elektrośmieci,
Ø odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
Ø odpady niebezpieczne.

Odpady niestandarodowe, które zaliczamy do:
Ø  mebli i odpadów wielkogabarytowych,
Ø opon,
Ø elektrośmieci,
Ø odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,
można oddać bezpłatnie na PSZOK mieszczący się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Batorego 25, 95-010 w Strykowie.

Odpady medyczne można również oddawać do aptek, szpitali lub wrzucić do specjalnych koszy, które możemy znaleźć na przykład w przychodniach.

Leki należy wyrzucić, jeśli:
upłynął ich termin ważności,
były otwarte dłużej niż pozwala ulotka,
były źle przechowywane ( np. na słońcu czy poza lodówką),
były użyte niehigienicznie (np. syrop pity z butelki).

Przynosząc leki do PSZOK-u w Strykowie,  należy przekazać je pracownikowi, który umieści je w specjalnie wydzielonym pojemniku na tego typu odpady. Wyrzucane leki należy dostarczać do PSZOK-u w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, nie wyjmując ich z blistra, pudełka czy nie wylewając z butelki.

Uwaga! Przeterminowanych leków nie można wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami! Zawarte w nich substancje chemiczne mogą przedostać się do środowiska, zagrozić ludziom i zwierzętom.

Odpady niebezpieczne w zależności od tego, co mamy akurat do wyrzucenia, możemy przekazać na przykład do mechanika (stare akumulatory) lub do specjalnych koszy w urzędach, sklepach (baterie).

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków