Treść strony 2022.12

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska*, zwracamy się do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie i złożenie ankiety w celu oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych) na terenie Gminy Stryków w 2022 roku.

Wypełnienie ankiety jest wymagane dla osób, które posiadają i korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, niekorzystających ze zwolnienia.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. T. Kościuszki 27, pok. nr 6 na parterze do 30 grudnia br.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie,  pok. nr 6 na parterze lub telefonicznie tel.: (42) 719 80 02 wew. 160 lub 161.

Druk ankiety dostępny w Urzędzie Miejskim w Strykowie lub na stronie internetowej Gminy Stryków www.strykow.pl.

______________________

*Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1530) oraz decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającą zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków