Treść strony 2022.12

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Strykowie informuje, iż w roku 2023 będzie można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z:
        Ü  odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych oraz demontażem,
        Ü odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmują koszty demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. 
Miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27. 
Wniosek można pobrać: 
         Ü ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie: https://www.strykow.pl/3065,2023
         Ü w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie – Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27

Więcej informacji związanych z dofinansowaniem znajdą Państwo na poniższej stronie:
https://www.strykow.pl/3065,2023

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków