Treść strony 2022.12

Informacja na temat obowiązku meldunkowego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków,

przypominamy, że zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy, który polega m. in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy też zmiany  numeru posesji (w tym dodanie oznaczenia literowego do dotychczasowego numeru porządkowego), należy każdorazowo zgłosić się do ewidencji ludności w celu dokonania zmiany danych/zameldowania pod adresem, pod którym  faktycznie Państwo zamieszkują. Aktualizacja zameldowania nie odbywa się automatycznie „z urzędu” ale na wniosek osoby, której dotyczy.

Przypominamy również, że zmiana adresu zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 42 719 80 27 lub osobiście pod adresem ul. Kościuszki 29 pok. 6.

Podstawa prawna: art. 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191)

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków