Treść strony 2022.11

Profilaktyka agresji i przemocy - uczniowie naszych szkół wzięli udział w warsztatach

 W okresie od 18 października do 18 listopada 2022 r. we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stryków odbyły się warsztaty dla uczniów klas I-VIII z cyklu  „Nie zaczęło się od Ciebie” dotyczące przemocy i agresji w środowisku rodzinnym oraz szkolnym. Dla klas I-III przeprowadzono warsztaty pt. „Oddawaj to moje!”, IV-VI  „Ale beka!” oraz VII-VIII „Przegryw”. Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez Państwa Dominikę i Marka Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Mając na uwadze fakt, iż przemoc jest powszechnym problemem społecznym, a przemoc w szkołach jest przejawem szerszego zjawiska – agresji w relacjach rodzinnych, społecznych oraz brutalizacji mediów, która powoduje szkody zarówno w rozwoju fizycznym, jak i psychicznym i uwidacznia się najczęściej w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży poprzez ich skłonności do różnego rodzaju zachowań ryzykownych, w tym agresji i przemocy rówieśniczej, ważne jest wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie z bezradnością i lękiem oraz przedstawienie im sposobów obrony przed agresją ze strony innych. Celem przedmiotowych warsztatów było uwrażliwienie uczestników na emocje i potrzeby innych, wzbudzenie refleksji na temat przemocy rówieśniczej i domowej oraz zachowań i emocji z nimi związanych, zwiększenie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby doświadczające przemocy, uwrażliwienie na przejawy agresji/przemocy w relacjach rówieśniczych, kształtowanie dobrego klimatu społecznego w klasie oraz zdrowych relacji interpersonalnych. Zrealizowano 37 warsztatów, w których łącznie wzięło udział 781 uczniów. Zadanie  sfinansowano ze środków przeznaczonych  na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023.

 

  • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII
  • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII
  • Warsztaty antyprzemocowe dla uczniów klas I-VIII

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków