Treść strony 2022.11

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystymi Mszami Świętymi w intencji Ojczyzny w Kościołach Starokatolickim Mariawitów w Strykowie i Rzymskokatolickim w Strykowie rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Niepodległości, gdzie nastąpiło uroczyste wystawienie warty w wykonaniu klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach, a władze Gminy Stryków, reprezentanci wielu środowisk i instytucji złożyli wiązanki kwiatów i ustawili znicze. Dzień przed głównymi uroczystościami kwiaty i znicze zostały ustawione również w miejscach pamięci narodowej na terenie całej Gminy Stryków.

Po zakończeniu Mszy Świętych i zbiórce uczestników, pocztów sztandarowych i delegacji  na parkingu przy Pomniku Niepodległości uformował się pochód prowadzony przez klasę mundurową ZS Nr 1 w Bratoszewicach, który przy akompaniamencie orkiestry dętej Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Strykowie pod kierownictwem kapelmistrza Mariana Karpińskiego oraz werblach w wykonaniu Radnego Rady Miejskiej w Strykowie Grzegoza Kozłowskiego przeszedł pod Pomnik Niepodległości. Tutaj prowadzący uroczystość aktor Krzysztof Kaczmarek powitał przedstawicieli władz, instytucji, delegacje szkół, straży pożarnych, sołectw i wszystkich zebranych. Opiekun klas mundurowych Andrzej Pożarlik zameldował Burmistrzowi Strykowa poczty, warty i służby do uroczystej odprawy, a następnie  wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Posterunek honorowy przed Pomnikiem Niepodległości wystawiły warty i służby klasy mundurowej. Po przywitaniu pocztów sztandarowych  nastąpiła modlitwa w intencji Ojczyzny, która poprowadzili księża Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie oraz Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Strykowie, orkiestra dęta Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Strykowie odegrała Rotę. Krzysztof Kaczmarek przypomniał krótki rys historyczny wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Burmistrz Witold Kosmowski na wstępie swego przemówienia podziękował wszystkim, którzy znaleźli czas, by oddać hołd naszym patriotom, którzy 104 lata temu  stworzyli państwo polskie, II Rzeczpospolitą Polską. W kolejnych słowach Burmistrz Witold Kosmowski podkreślił, jak ważna jest pamięć narodu o otrzymanej wówczas wolności.  - Wolność to nie samowola, wolność to praca dla dobra Ojczyzny. Często narzekamy na tą naszą Polskę, ale to my ją tworzymy i pamiętajmy, żebyśmy ją kochali i tworzyli ją silną, a jeśli będzie silna Polska to i my będziemy szczęśliwi, czego Państwu i sobie życzę – powiedział Burmistrz Witold Kosmowski. Po części artystycznej opartej na mówionej i śpiewanej poezji patriotycznej w wykonaniu Krzysztofa Kaczmarka i Agaty Kaczmarek nastąpiło składanie kwiatów i zniczy przez przybyłe delegacje. Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem nastąpił przemarsz na cmentarz katolickim w  Strykowie, gdzie przedstawiciele władz Gminy Stryków oraz delegacje straży pożarnych złożyły kwiaty i ustawiły znicze pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1918 r. i 1939 r.

 • Pomnikiem Niepodległości w Strykowie, flagi narodowe, wiązanki kwiatów i znicze
 • Uczniowie klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach na czele przemarszu pod Pomnik Niepodległości
 • Poczty sztandarowe straży pożarnych prowadzone przez Marcina Łysonia – Komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w...
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wita się z prowadzącym uroczystość zmiany warty pod Pomnikiem Niepodległości Andrzejem...
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, prowadzący uroczystość zmiany warty pod Pomnikiem Niepodległości Andrzej Pożarlik,...
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Poczty sztandarowe straży pożarnych i szkół, prowadzący uroczystość aktor Krzysztof Kaczmarek oraz Anna Gabara, pracownik...
 • Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara...
 • Radny Rady Miejskiej w Strykowie, werblista uroczystości Grzegorz Kozłowski. Na zdjęciu również jeden z mieszkańców Gminy...
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uczestnicy uroczystości, m.in. Dyrektor ZGKiM w Strykowie Rafał Olczyk, Radny Powiatu Zgierskiego, Naczelnik Wydziału Spraw...
 • Prowadzący modlitwę księża Parafii Starokatolickiej Mariawitów Strykowie oraz Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w...
 • Orkiestra dęta Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Strykowie
 • Poczty sztandarowe straży pożarnych oraz szkół
 • Honorowa warta uczniów klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach pod Pomnikiem Niepodległości
 • Uczestnicy uroczystości m.in.: członkinie KGW w Ługach
 • Uczestnicy uroczystości m.in.: członkowie Strykowskiej Grupy Motocyklowej
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie przemówienia. Na zdjęciu również Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak,...
 • Aktor Krzysztof Kaczmarek recytujący wiersz patriotyczny
 • Występ artystyczny Agaty Kaczmarek
 • Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara...
 • Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara...
 • Uczennica klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach układa kwiaty pod pomnikiem.
 • Kwiaty składają Radni Rady Miejskiej w Strykowie: Marek Gierat, Paweł Kasica (Przewodniczący RM), Karol Sitek oraz Damian...
 • Kwiaty składa Leszek Potakowski, Radny Rady Powiatu Zgierskiego.
 • Kwiaty składa asystent Posła na Sejm RP Pawła Bejdy, Sołtys Niesułkowa Kolonii Piotr Ślęzak wraz z córką Zosią.
 • Kwiaty składa Radny Rady Powiatu Zgierskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych UM w Strykowie Radosław...
 • Kwiaty składają Jan Tyc i Robert Florczak, przedstawiciele Nieformalnej Grupy Pasjonatów Walk nad Bzurą.
 • Delegacja Parafii św. Marcina w Strykowie składa kwiaty.
 • Delegacja Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Strykowie składa kwiaty.
 • Kwiaty w imieniu NSZZ Solidarność składa Jan Jędrzejczak.
 • Kwiaty składa przedstawiciel PiS Koło Terenowe w Strykowie Tadeusz Rosiński.
 • Kwiaty składają w imieniu ZGKiM w Strykowie Dyrektor Rafał Olczyk oraz Marzena Gocek.
 • Kwiaty składa delegacja KP w Strykowie asp. sztab. Łukasz Kwiatkowski oraz st. asp. Dawid Błażejewski.
 • Znicz przekazany przez Zastępcę Dowódcy Jednostki JRG PSP w Strykowie mł. bryg. Grzegorza Szkupa stawia pod pomnikiem...
 • Kwiaty w imieniu OKiR w Strykowie składa Agnieszka Kacprzak.
 • Kwiaty składa delegacja Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów Koło w Strykowie.
 • Kwiaty składa Prezes GS "SCh" w Strykowie Urszula Sieradzka.
 • Kwiaty składa delegacja SP Nr 1 w Strykowie z Dyrektor Krystyną Jesionowską.
 • Kwiaty składa delegacja SP Nr 2 w Strykowie z Dyrektorem Eugeniuszem Jacelem oraz Zastepcą Dyrektora Marzeną Ciesielską.
 • Kwiaty składa delegacja SP w Koźlu z Dyrektorem Jerzym Makowskim.
 • Kwiaty składa delegacja SP w Bratoszewicach z Dyrektor Ewą Piórkowską.
 • Kwiaty składa delegacja ZS Nr 1 w Bratoszewicach z Dyrektor Beatą Jachurską.
 • Kwiaty składa delegacja SP w Niesułkowie z Dyrektor Anną Lipińską.
 • Kwiaty składa delegacja SP w Dobrej z nauczycielką Elżbietą Zielińską.
 • Kwiaty składa młodzież Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Zjednoczeni Stryków wraz z trenerem Wojciechem Majewskim,...
 • Kwiaty składa Marek Perek – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strykowie.
 • Kwiaty składa delegacja OSP w Strykowie z Prezesem Szymonem Sitkiem.
 • Kwiaty składa delegacja OSP w Dobrej - Wiceprezes Dariusz Burtka oraz Zbigniew Jaworski.
 • Kwiaty składa Prezes OSP w Kiełminie Mariusz Sobczyk.
 • Kwiaty składa Prezes OSP w Koźlu Łukasz Tomczak.
 • Kwiaty składa Wiceprezes OSP Lipka Krzysztof Pawlak.
 • Kwiaty składa Prezes OSP w Swędowie Sławomir Cłapiński
 • Kwiaty składa Prezes OSP w Gozdowie Roman Goździk.
 • Kwiaty składa Naczelnik OSP w Warszewicach Szymon Niźnikowski.
 • Kwiaty składają przedstawiciele Strykowskiej Grupy Motocyklowej.
 • Kwiaty składa Radny RM w Strykowie Jarosław Włodarczyk.
 • Kwiaty składa Krzysztof Bandurowicz.
 • Kwiaty składa delegacja Sołectwa delegacja Sołectwa Ługi - Sołtys Andrzej Janeczko wraz z KGW.
 • Kwiaty składa Sołtys Rokitnicy Tomasz Galant wraz z Przewodniczącą KGW Małgorzatą Piestrzeniewicz.
 • Kwiaty składa Sołtys Henryka Gawrysiak, Rada Sołecka oraz delegacja KGW z Ossego.
 • Kwiaty składa Sołtys Tymianki Michał Kwiatkowski.
 • Kwiaty składa sołtys Sołectwa Dobra-Nowiny Krystyna Lamorska.
 • Kwiaty składa Sołtys Koźla Stanisław Miller wraz z małżonką, przedstawicielką KGW.
 • Aktor Krzysztof Kaczmarek wyciąga ręce do jednej z najmłodszych uczestniczek uroczystości, która wraz z tatą składała...
 • Wymarsz klasy mundurowej ZS Nr 1 w Bratoszewicach spod Pomnika Niepodległości.
 • Przemarsz na kwaterę wojenną na cmentarzu rzymskokatolickim w Strykowie.
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski składa kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1918 r. i 1939 r. na cmentarzu...
 • Delegacja strażaków stawia znicze pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1918 r. i 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w...
 • Delegacja OSP Stryków pod pomnikiem żołnierzy poległych w 1918 r. i 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Strykowie.
 • Tablica nagrobna poświęcona 17 żołnierzom WP poległym w 1939 r.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków