Treść strony 2022.09

Informacja dla wnioskodawców, którzy oczekują na dodatek węglowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, iż sprawy rozpatrzenia wniosków o wypłaty dodatku węglowego muszą zostać przedłużone. Powody decydujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosków są niezależne od MGOPS w Strykowie i Gminy Stryków. Niemożność rozpatrzenia sprawy w podstawowym terminie wynika przede wszystkim z braku przekazania Gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania. Ponadto wstrzymanie przez Gminy weryfikacji i wypłat wniosków o dodatek do czasu uszczelnienia przepisów wykonawczych zostało zarekomendowane przez Minister Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 7 września 2022 r. skierowanym do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.
Przygotowany przez ustawodawcę projekt ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zakłada m.in. zmiany dotyczące uprawnionych do dodatku – jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem a w przypadku złożenia większej liczby wniosków przyznanie dodatku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy oraz wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy do 60 dni. Ustawa ta jest w trakcie procesu legislacyjnego.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków