Treść strony 2022.09

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - III rata

Urząd Miejski w Strykowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Strykowa, że do dnia 30 września 2022 r. należy wnieść na rachunek Gminy Stryków opłatę za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie,  przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11¹ ust. 2 albo 5. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy w Strykowie: 90 8785 0002 2001 0000 1993 0001 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -  rata III z zaznaczeniem rodzaju zezwoleń (typ A, B lub C) oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Informacja dotycząca opłat - Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Anna Majchrzak, numer telefonu (42) 719-80-02 wew. 450.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków