Treść strony PO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 • baner_UE
 • Plakat Cyfrowa Gmina

Tytuł projektu

Cyfrowa Gmina

Numer umowy

4949/3/2022 

Okres realizacji projektu

do 30.09.2023 r.

Nazwa programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Dofinansowanie

100.000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Opis:

Gmina Stryków złożyła wniosek o grant w wyznaczonej dla siebie 3 rundzie naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalne dofinansowanie (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 100.000,00 zł.
Cele projektu:
- wzmocnienie bezpieczeństwa na styku sieci lokalnej i Internetu,
- umożliwienie bezpiecznego zdalnego dostęp pracowników pracujących w trybie zdalnym do zasobów przetwarzanych w Urzędzie Miejskim,
- modernizacja komunikacji między budynkami sieci wewnętrznej urzędu,
- współdzielenie danych między podległymi jednostkami,
- redundancja kopii zapasowych,
- zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
 
Planowane efekty:
- wzrost potencjału cyfrowego gminy,
- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
- doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, licencje).

nnn

Tytuł projektu

,,Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki”.

,,Zakup wyposażenia do sprzętu komputerowego do zdalnej nauki”.

Numer umowy

nr 1894/2020

Okres realizacji projektu

24.04 - 24.10.2020 r.

Nazwa programu

Projekt finansowany W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn., zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

66.129,00 zł + 1.449,00 zł = 67.578,00 zł

Dofinansowanie

 69 999,30 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Opis:

Projekt realizowany był w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap realizacji projektu polegał na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Zakupiono 21 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane uczniom i nauczycielom z 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków. Sprzęt został wykorzystany przez uczniów i nauczycieli w prowadzeniu procesu edukacyjnego w modelu zdalnym.
 2. Drugi etap realizacji projektu polegał na zakupie i dostawie wyposażenia do sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Zamówienie dotyczyło zakupu 21 sztuk mysz bezprzewodowych, 21 sztuk słuchawek nausznych z mikrofonem oraz 21 sztuk toreb na laptopy. Akcesoria były użytkowane przez uczniów i nauczycieli, którzy otrzymali laptopy do prowadzenia procesu edukacyjnego w modelu zdalnym. Zakupione wyposażenie zostało przekazane uczniom i nauczycielom z 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków, którzy otrzymali laptopy zakupione z programu „Zdalna Szkoła”.

                                              

 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki
 • Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki

nnn

Tytuł projektu

zdalna Szkoła+

Numer umowy

Umowa o powierzenie grantu nr 7331307575

Okres realizacji projektu

09.06 - 09.12.2020 r.

Nazwa programu

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

50.783,85 zł

Dofinansowanie

55.000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

0,00 zł

Opis:

Realizacja projektu polegała na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego do zdalnej nauki. Zamówienie dotyczyło zakupu 16 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem, tj. myszą bezprzewodową, słuchawkami nausznymi z mikrofonem i torbą na laptopa. Sprzęt został wykorzystany przez uczniów i nauczycieli w prowadzeniu procesu edukacyjnego w modelu zdalnym. Zakupiony sprzęt przekazano uczniom i nauczycielom z 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków. Zakupiony sprzęt w szczególności trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

                                                  

 • DSC_4740 kopia
 • DSC_4727 kopia
 • DSC_4760 kopia
 • DSC_5086 kopia
 • IMG_0970 kopia
 • DSCN1965 kopia
 • DSCN1969 kopia
 • DSCN1992 kopia
 • DSCN1996 kopia
 • IMG_20201015_100059 kopia

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków