Treść strony CYFROWA GMINA

 • baner_UE

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

OPIS PROJEKTU

Gmina Stryków złożyła wniosek o grant w wyznaczonej dla siebie 3 rundzie naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalne dofinansowanie (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 100.000,00 zł.

Cele projektu:

 1. wzmocnienie bezpieczeństwa na styku sieci lokalnej i Internetu
 2. umożliwienie bezpiecznego zdalnego dostęp pracowników pracujących w trybie zdalnym do zasobów przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
 3. modernizacja komunikacji między budynkami sieci wewnętrznej urzędu
 4. współdzielenie danych między podległymi jednostkami
 5. redundancja kopii zapasowych
 6. zwiększenie cyberbezpieczeństwa

 

Planowane efekty:

 1. wzrost potencjału cyfrowego gminy
 2. wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych
 3. doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, licencje)

 

Wartość projektu:

100.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

 

Termin realizacji: 
do dnia 30 września 2023r.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 • Plakat Cyfrowa Gmina

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków