Treść strony STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRYKÓW NA LATA 2022-2030

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 10e ust. 1, art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XLIX/442/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Strykowa poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030.

Konsultacje prowadzone były w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030 (Strategia) oraz umożliwienia mieszkańcom gminy, partnerom społecznym i gospodarczym, sąsiednim gminom i ich związkom oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 13.06.2022 r. do 18.07.2022 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można było składać:

 1. w formie pisemnej poprzez formularz zgłaszania uwag  - udostępniony:
 • w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Strykowie - strykow.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Strykowie – Sekretariat.

      Wypełniony i podpisany formularz uwag należało:

       lub

 • przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miejski w Strykowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 27
  95-010 Stryków

       lub

 • dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków.

  2. w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkań/dyżurów konsultacyjnych, które odbyły się:

 • 21 czerwca 2022 r. (wtorek) w godzinach 16.30 – 19.00 w Urzędzie Miejskim w Strykowie - DYŻUR KONSULTACYJNY
 • 29 czerwca 2022 r. (środa) w godzinach 16.00 - 19.00 w Domu Kultury w Strykowie, plac Waleriana Łukasińskiego 4, 95-010 Stryków - OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE:
  • godz. 16.00-17.00 - gospodarka komunalna (oczyszczalnia ścieków, wodociąg, kanalizacja, SUW-y, drogi)
  • godz. 17.00-18.00 - część dotycząca zagadnień kulturalno-oświatowo- sportowych (centrum w Strykowie: szkoła, przedszkole, centrum kultury, biblioteka, hale sportowe)
  • godz. 18.00-19.00 - pozostałe sprawy (oświetlenie, parkingi, punkt ładowania samochodów itp.)

 • 07 lipca 2022 r. (czwartek) w godzinach 07.00 - 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strykowie - DYŻUR KONSULTACYJNY.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022-2030 w okresie konsultacji dostępny:

 • w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Strykowie - strykow.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Strykowie w godzinach pracy urzędu (Sekretariat).

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków