Treść strony 2022.04

Rządowy program „Korpus wsparcia seniorów” w Gminie Stryków

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie informuje, że pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Stryków dot. realizacji programu rządowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022. Podpisano umowę na realizację modułu II programu umożliwiającą sfinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w kwocie 114 655, 00 zł, zakupu usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu.

Realizacja modułu II w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 oraz przyjętego przez Radę Miejską w Strykowie programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2022” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do opasek bezpieczeństwa.

Program będzie realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie do 31 grudnia 2022 r.  W ramach programu udziela się wsparcia seniorom w zakresie wyposażenia ich w bezpłatną teleopaskę tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.  Teleopaska będzie pod względem funkcjonalności dopasowana do potrzeb osób w wieku powyżej 65 lat oraz będzie posiadała co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrami obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor w zależności od sytuacji podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, w szczególności może on poprosić o interwencję w miejscu zamieszkania rodziny lub innych bliskich seniora, poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej, wezwać służby ratunkowe.

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Stryków,  w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, mogą oni prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Szczegółowe  informacje na temat Programu i możliwości skorzystania ze wsparcia można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strykowie Ośrodku Pomocy Społecznej lub poprzez kontakt telefoniczny tel. 42 7198501.

 

  • Plakat informacyjny

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków