Treść strony 2022.03

Rejestracja uchodźców z Ukrainy od 16 marca

I N F O R M A C J A

W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw  Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Ustawa określa szczegółowe zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Informujemy, że wnioski o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli składać najwcześniej od 16 marca 2022 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 29 pok. 6,
w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych od 16 marca 2022 r. będzie możliwość składania wniosków przez Polaków, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym. Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania zostanie określona przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. O trybie składania wniosków będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Sprawy dotyczące:

  • pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
  • świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniało się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium RP.
  • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,

będzie rozpatrywał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 29, pok. nr 9.

Apelujemy, aby nie wszyscy udali się do Urzędu pierwszego dnia obsługi. Prosimy zaplanować składanie wniosków także na kolejne dni.

  • Plakat informacyjny, źródło:MSWiA

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030