Treść strony 2022.02

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Strykowie, na którym omówiono wdrożone działania oraz stan przygotowań Gminy Stryków do przyjęcia, zakwaterowania i udzielania pomocy uchodźcom w obliczu kryzysu militarnego na Ukrainie. Burmistrz Strykowa zwołał posiedzenie ze względu na konieczność wypracowania sposobu komunikacji między służbami, Urzędem Miejskim w Strykowie oraz osobami niosącymi pomoc na własną rękę. Kluczowym zagadnieniem była koordynacja podejmowanych działań przede wszystkim w perspektywie długofalowej.
Dyskusja dotyczyła również ustalenia miejsc pobytu tymczasowego i długoterminowego, pomocy medycznej oraz psychologicznej, a także zabezpieczenia artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców.
W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Strykowa - Szef GZZK Witold Kosmowski, Z-ca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska, Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak, Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk,  Dowódca JRG PSP w Strykowie Bartłomiej Tomczuk, Komendant Komisariatu Policji w Strykowie Andrzej Szadkowski,Kierownik Ośrodka Zdrowia w Strykowie Michał Klincewicz, Dyrektor ZGKiM Rafał Olczyk, Kierownik JRP Tomasz Dubiński, Kierownik MGOPS Emila Walak, Komendant M-G ZOSP RP Marcin Łysoń, Prezes M-G ZOSP RP w Strykowie Marek Perek, Naczelnik OSP w Strykowie Łukasz Ciołek, Naczelnik USC w Strykowie Radosław Zaborowski, inspektor Michał Pawlak, podinspektor ds. wojskowych i OC Dawid Lipiński.

  • Posiedzenie GZZK 02.03.2022
  • Posiedzenie GZZK 02.03.2022
  • Posiedzenie GZZK 02.03.2022
  • Posiedzenie GZZK 02.03.2022

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków