Treść strony 2021.11

Wnioski formalne do studium

Przypominamy, że zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza z 20 października 2021 r. osoby zainteresowane mogą do 16 listopada 2021 r. składać do Burmistrza Strykowa wnioski formalne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków.

Wnioski muszą być własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miejskim w Strykowie,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Strykowie,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27; 95-010 Stryków,
  • drogą elektroniczną:
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • w postaci elektronicznej na adres strykow@strykow.pl bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Treść obwieszczenia Burmistrza Strykowa oraz wzór wniosku zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strykowie http://bip.strykow.pl/?a=12574 oraz są do pobrania w Urzędzie w pokoju nr 14.

  • Stryków z lotu ptaka

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków