Treść strony 2021.07

Informacja dotycząca działań ZGKiM w Strykowie w sprawie wodociągu Bratoszewice

Informacja dla Mieszkańców odnośnie działań podjętych przez ZGKiM w Strykowie od momentu pojawienia się po raz pierwszy bakterii coli w wodociągu Bratoszewice.

Szanowni Państwo,

Dociera do Nas coraz więcej głosów, iż jako gestor sieci (ZGKiM) nie podejmujemy żadnych czynności odnośnie skutecznego wyeliminowania bakterii coli z wodociągu Bratoszewice. Dlatego też chcielibyśmy poinformować Państwa, w jaki sposób odbywa się proces uzdatniania wody i jakie podjęliśmy czynności, aby docierała do Państwa woda o parametrach narzuconych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Proces oczyszczania i uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Bratoszewicach przebiega następująco :

 1. Wydobycie wody z pokładów gruntowych na poziomie 70 m ppt (poniżej poziomu terenu) za pomocą dwóch pomp głębinowych.
 2. Woda transportowana jest wodociągiem do aeratora, w którym następuje napowietrzania (mieszkanie wody z powietrzem) w celu wstępnego wyodrębnienia żelaza z wody.
 3. Następnie woda płynie do filtrów w których następuje jej oczyszczenie z materiałów stałych, żelaza oraz manganu (żelazo i mangan powodują zmętnienie wody).
 4. Po oczyszczaniu w filtrach woda jest transportowana do zbiornika retencyjnego o pojemności 400 m3 gdzie zostaje zmagazynowana.
 5. W momencie poboru wody przez mieszkańców woda transportowana jest ze zbiornika retencyjnego poprzez pompy do sieci, gdzie już trafia bezpośrednio do Państwa kranów.

W sprecyzowanych normą okresach zarówno ZGKiM jak i Sanepid, pobierają próbki badań wody w celu wykluczenia obecności mikroorganizmów, bakterii m.in. coli, pierwiastków oraz innych szkodliwych substancji. Pełne wyniki składu wody są dostępne dopiero po 3 dniach.

Mimo przeprowadzania regularnych badań i modernizacji układu technologicznego uzdatniania wody, pojawiła się bakteria coli, której źródło może być różne. Potencjalne główne przyczyny to:

- przedostanie się bakterii do podziemnych ujęć wody  ze studni  przerobionej na szambo przydomowe;

- przedostanie się bakterii do podziemnych ujęć wody  z nieszczelnego szamba;

- przedostanie się bakterii do wodociągu w wyniku awarii na sieci;

- ujęcie wody może być podatne na zanieczyszczenia mikrobiologiczne;

- nieprawidłowość na etapie uzdatniania wody ujmowanej;

- zanieczyszczenie wtórne, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie;

- występowanie przepływów wstecznych - po awarii prądu, w wyniku zapowietrzenia instalacji, może dojść do „zaasania” wody z przyłącza wodociągowego, które jest podłączone z prywatną studnią.

Prace ZGKiM w pierwszym momencie skupiły się na wykluczeniu możliwości pojawienia się bakterii z powodu złego procesu uzdatniania wody. Po przeanalizowaniu całego ciągu technologicznego nastąpiła modernizacja układu polegająca na:

 1. Wymianie nieprawidłowo działających odpowietrzaczy filtrów (złe działanie tych urządzeń mogło prowadzić do pojawienia się poduszki powietrznej na górze filtra, a co za tym idzie mogło to być początkowe siedlisko dla bakterii, które następnie łatwo mogły się przedostać do wodociągu.
 2. Wmontowaniu w instalację wody podawanej na sieć automatycznego chloratora wody – co powoduje dezynfekcję wodociągu i eliminację bakterii.
 3. Wyłączenie z eksploatacji trzech dużych zbiorników, które pełniły funkcję hydroforów ( poprzez wytworzoną poduszkę powietrza redukowały skoki ciśnienia w instalacji wodociągowej). Hydrofory następnie zostały zastąpione jednym hydroforem o pojemności 50l który w zupełności wystarcza na Nasze potrzeby.

Następnym krokiem było zachlorowanie całego układu technologicznego podchlorynem o stężeniu 16%. Podchloryn został dodany zarówno do ujęcia, jak i do zbiornika retencyjnego. Woda z chlorem (w stężeniu nie przekraczającym norm) została rozprowadzona po całej sieci wodociągowej poprzez płukanie hydrantów na końcówkach sieci, jak i w centrum Bratoszewic. Czynności wyżej wymienione zostały wykonane kilkukrotnie, co na pewno zauważyli Państwo próbując wodę – wyczuwalny smak chloru.

Po przeprowadzonych działaniach zostały pobrane próbki wody w celu wykluczenia bakterii, co przyniosło oczekiwane efekty. W wodzie nie były obecne mikroorganizmy oraz bakterie coli, a więc woda nadawała się do spożycia bez przegotowania.

Niestety, w niedługim czasie po pobraniu przez Sanepid ponownie próbek wody okazało się, iż bakteria ponownie się pojawiła na SUW-ie, a co za tym idzie również w wodociągu.

Po uzyskaniu informacji w dniu 28.07.2021r. o wykryciu bakterii coli podjęto następujące działania :

 1. Dokładnie ponownie wyczyszczono i opalono punkt czerpalny łącznie z akcesoriami, ponieważ w wyniku niepoprawnego opalenia punktu czerpalnego, który służy do poboru wody do badań mogą się pojawić w badanej próbce bakterie.
 2. Pobrano ponownie próbki wody z punktu czerpalnego w SUW Bratoszewice.
 3. Wykonano modernizację rurociągu doprowadzającego wodę surową do filtrów i aeratora oraz zainstalowano nowy punkt czerpalny wody surowej.
 4. Wyłączono z eksploatacji pompę głębinową nr 1 i zalano ja roztworem wody z podchlorynem. Następnie pompę odstawiono na 24 godziny W tym czasie proces uzdatniania wody był realizowany przez pompę głębinową nr 2.
 5. W dniu 29.07.2021r. pompa głębinowa nr 1 została przepłukana i uruchomiona. Następnie cały proces został powtórzony dla pompy nr 2.
 6. Równolegle z prowadzonymi działaniami na pompach głębinowych odbyła się ponowna dezynfekcja zbiornika retencyjnego podchlorynem oraz płukanie filtrów i odżelaziaczy, a także płukanie sieci dystrybucyjnej poprzez hydranty.
 7. W dniu 29.07.2021r., o godzinie 14:00, dostaliśmy informację i pobrana próbka wody z SUW-u Bratoszewice była wolna od bakterii coli.
 8. W dniu 30.07.2021r. zostaną wykonane kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych potwierdzających uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie wytępienia bakterii coli.
 9. Równocześnie trwają prace przygotowawcze do montażu reaktora z promiennikami UV PROTEC 3500 na stacji Uzdatniania Wody w Bratoszewicach. Celem montażu urządzenia jest dezynfekcja wody pitnej. Zadanie jest wykonywane przy współpracy z firmą Probiko-Aqua. Przewidywany termin zakończenia – wrzesień 2021 r.

Pragniemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co jest w Naszej mocy aby zlikwidować bakterię z wodociągów i zapewnić Państwu wodę o najlepszych parametrach.  Parametry wody są monitorowane 24 h/dobę. Niestety, obecne warunki, czyli m.in. upały, braki w zasilaniu prądem oraz awarie nie są pomocnymi czynnikami.

Wszystkie realizowane prace są na bieżąco konsultowane z firmą specjalistyczną z zakresu procesów uzdatnia i dezynfekcji wody. O wszelkich wynikach badanych próbek wody będą Państwo informowani na bieżąco zarówno przez facebook’a Gminy Stryków, stronę internetową Gminy Stryków www.strykow.pl,  jak i przez stronę internetową ZGKiM www.zgkim-strykow.pl.

Za wszelkie utrudnienia najmocniej przepraszamy!

Dział Techniczny ZGKiM

Poniżej wyniki badań próbek wody wykonane przez akredytowane labolatorium na zlecenie ZGKiM.

Z ostatniej chwili: W godzinach popołudniowych 30.07.2021 r. do ZGKiM dotarła decyzja Sanepidu w Zgierzu przedłużająca postanowienie o warunkowej przydatności wody do spożycia dotyczące wodociągu w Bratoszewicach.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków