Treść strony 2018.12

Zmiana harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w Gminie Stryków

Szanowni Państwo!                                                                                              

Informuję, że od stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych. Na terenie Gminy Stryków nadal funkcjonuje podział na 4 Rejony, dla których sporządzono odrębne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

 • Rejon 1: Cesarka, Dobra, Dobra Nowiny, Kiełmina, Klęk, Sosnowiec, Zelgoszcz, Dobra, Dobieszków, Stary Imielnik, Ługi, Michałówek, Orzechówek
 • Rejon 2: Anielin, Bartolin, Sosnowiec Pieńki, Kolonia Niesułków, Lipka, Niesułków, Sierżnia, Warszewice, Kalinów, Nowostawy Górne, Rokitnica, Wyskoki
 • Rejon 3: Anielin Swędowski, Bratoszewice, Wola Błędowa, Bronin, Ciołek, Gozdów, Koźle, Krucice, Lipa, Osse, Pludwiny, Sadówka, Tymianka, Wrzask, Zagłoba
 • Rejon 4: Stryków, Swędów, Smolice

Pierwszy termin odbioru odpadów komunalnych tzw. zmieszanych/resztkowych z nieruchomości zamieszkałych w roku  2019 odbędzie się:

 • w Rejonie 1 – w dniu 3 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 2 – w dniu 2 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 3 - w dniu 2 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 4 – w dniu 3 stycznia 2019 roku,
 • w zabudowie wielolokalowej - w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Pierwszy termin odbioru odpadów segregowanych (papier, tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości zamieszkałych w roku  2019 odbędzie się:

 • w Rejonie 1 – w dniu 7 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 2 – w dniu 10 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 3 - w dniu 9 stycznia 2019 roku,
 • w Rejonie 4 – w dniu 8 stycznia 2019 roku,
 • w zabudowie wielolokalowej - w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Pierwszy termin odbioru odpadów biodegradowalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2019 odbędzie się:

 • w Rejonie 1, 2, 3, 4 – w dniu 11 stycznia 2019 roku,
 • w zabudowie wielolokalowej - w dniu 4 i 11 stycznia 2019 roku.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie, tak jak dotychczas, świadczona przez firmę RS II Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.

Terminarz odbioru odpadów dostarczony zostanie na nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, a także dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie www.strykow.pl  w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi Informacje”, w siedzibie Urzędu oraz w sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie świadczonych usług odbioru odpadów, proszę o zgłaszanie nieprawidłowości  niezwłocznie dzwoniąc do Urzędu pod nr telefonu 42 719 80 02 w. 129.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałości po segregacji (tzw. odpadów resztkowych). Gmina zapewnia mieszkańcom jedynie worki na odpady segregowane.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą przestrzegać zasad  segregacji, firma wywozowa odbierze wystawione odpady jako zmieszane w najbliższym wyznaczonym przez firmę terminie odbioru odpadów zmieszanych.

W dniu odbioru właściciel nieruchomości powinien wystawić pojemniki/worki przed posesję do godziny 6:30 w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do nich. 

Obwiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą:

 • 10,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 18,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • autor: Wojciech Tomczak, data: 2018-12-19

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków