Treść strony NIEFORMALNA GRUPA PASJONATÓW "WALK NAD BZURĄ"

Nieformalna Grupa Pasjonatów „Walk nad Bzurą” działa pod patronatem Burmistrza Strykowa i opieką Zastępcy Burmistrza Strykowa oraz aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu. Jej członkowie gromadzą dokumentację poświęconą walkom września 1939 roku. Wsparcie udzielane ze strony Gminy Stryków dla podejmowanych przez Nieformalną Grupę Pasjonatów „Walk nad Bzurą” inicjatyw zaowocowało w 2017 roku odsłonięciem na cmentarzu żołnierskim w Koźlu tablicy informacyjnej poświęconej walkom Armii "Łódź" i Armii "Poznań" w gminie Stryków we wrześniu 1939 roku oraz otwarciem Sali Tradycji w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu, gdzie gromadzona jest dokumentacja archiwalna poświęconą wydarzeniom II wojny światowej.

Natomiast w 2019 roku Wydział Promocji i Rozwoju UM, kierowany przez Zastepcę Burmistrza Tamarę Barańską-Kiemaczyńśką, wydał książkę pt. "Armia Łódź w gminie Stryków i okolicy we wrześniu 1939 roku", do której materiał zebrali członkowie grupy. Książka jest dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strykowie oraz jej filiach, a także bibliotekach szkolnych na terenie Gminy Stryków. W 2020 r. Nieformalna Grupa Pasjonatów „Walk nad Bzurą” opracowała artykuł pt. "Mało znane karty dziejów Strykowa - Walki o Stryków (7 września 1939 roku)". W kolejnych latach  członkowie grupy oraz sztandar Szkoły Podstawowej w Koźlu zostali odznaczeni medalami „Pro Patria”, czyli "Dla Ojczyzny".

 

  • Zdjęcie grupowe z przedstawicielami lokalnego środowiska oraz władzami Gminy Stryków
  • Ordery "Pro Patria"
  • Zdjęcie grupowe z władzami Gminy Stryków oraz przedstawicielami Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w...

 

Książka pt. "Armia Łódź w gminie Stryków i okolicy we wrześniu 1939 roku"

  • Strona tytułowa książki "Armia Łódź w gminie stryków i okolicy we wrześniu 1939 r."

 

Mało znane karty dziejów Strykowa - Walki o Stryków (7 września1939 r.)

Po 123 – letniej niewoli  w  listopadzie  1918  r. Polska odzyskała niepodległość. Najważniejszym zadaniem młodego państwa polskiego, było więc utworzenie Wojska Polskiego. Jednym  z nowo  powstałych  związków taktycznych  WP była 10  Kaniowska  Dywizja  Piechoty,  utworzona  z  połączenia oddziałów  ochotniczo  tworzonych  na  ziemi  łódzkiej  z  przybyłą z  Odessy 4  Dywizją  Piechoty   gen.  Lucjana  Żeligowskiego. Jej  pułki   zapisały   piękną  kartę   w  dziejach  wojny  polsko-bolszewickiej  1920  r.,  a  następnie  w  kampanii   wrześniowej.

Szarża. Z nieznanych dziejów Września 1939 r. w okolicach Strykowa

Dramatyczne wydarzenia wrześniowe 1939 roku nie ominęły rejonu Strykowa i okolic. We wdzięcznej pamięci o bohaterach łączymy je zazwyczaj z rozegranymi w okolicy walkami jednostek armii „Poznań”. Niewiele bowiem osób wie, że na tym obszarze  kilka dni wcześniej walczyły jednostki piechoty i kawalerii armii „Łódź”. Chcielibyśmy przypomnieć mały, ale ważny epizod, który na trwale zapisał się w dziejach  polskiej kawalerii. Jest nim wyjście Kresowej  Brygady Kawalerii w szyku konnym z zacieśniających się kleszczy niemieckiego okrążenia między Strykowem a Głownem w dniu 7 września 1939 r.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków