Treść strony 2019.06

Informacja dotycząca działań Burmistrza Strykowa w zakresie uciążliwej działalności Wytwórni Asfaltu Modyfikowanego przy ul. Zakładowej oraz piekarni przy ul. Kopernika w Strykowie.

W związku z licznymi uwagami mieszkańców Strykowa dotyczącymi uciążliwości zapachowej pochodzącej z Wytwórni Asfaltu Modyfikowanego w Strykowie, Burmistrz Strykowa informuje, iż w wyniku wniosku skierowanego we wrześniu 2018 r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) została przeprowadzona kontrola przedmiotowego zakładu przez przedstawicieli WIOS w Łodzi.
Z informacji o wynikach kontroli Wytwórni Asfaltu Modyfikowanego wynika, iż:
1. Wytwórnia posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wprowadzania pyłów i gazów do powietrza z instalacji do modyfikacji asfaltów polimerami.
2. Przed rozpoczęciem każdego sezonu produkcyjnego w Wytworni prowadzone są prace sprawdzające gotowość do pracy w/w instalacji. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym.
3. Instalacja do modyfikacji asfaltów polimerami wyposażona jest w filtry o wysokiej skuteczności pochłaniania zanieczyszczeń gazowych, a Wytwórnia posiada przyrządy do badania H2S w powietrzu.
4. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji planowane są działania polegające na wyeliminowaniu indywidualnych emitorów ze zbiorników magazynowych bitumu oraz zbiorników gotowego produktu i odprowadzanie zanieczyszczeń gazowych przewodami z każdego zbiornika do wspólnego systemu oczyszczania (filtrów).
5. Dodatkowo w Wytwórni planowany jest zakup urządzenia, które podczas przeładunku bitumu z cysterny oraz gotowego produktu do cysterny, będzie neutralizowało zapach związany z produkcją poprzez wytworzenie mgiełki o określonym zapachu. W przypadku uzyskania decyzji właściciela Wytwórni w tym zakresie, prawdopodobnie przedmiotowy system oczyszczania oraz w/w neutralizator zapachów zostaną zainstalowane od następnego sezonu produkcyjnego w 2019 r.

Pomimo powyższych ustaleń kontroli WIOŚ w Łodzi i deklaracji spółki do podjęcia działań zmniejszających emisję uciążliwego zapachu zwianego z produkcją asfaltu, mając na uwadze brak poprawy w zakresie ograniczenia emisji uciążliwości zapachowej z w/w Zakładu, Burmistrz Strykowa 13 czerwca br. ponownie wystąpił do WIOŚ w Łodzi o przeprowadzenie pomiarów zanieczyszczenia powietrza w czasie procesu produkcyjnego oraz sprawdzenie czy spółka zainstalowała urządzenia do neutralizacji zapachu związanego z produkcją oraz odprowadzeniem zanieczyszczeń gazowych do systemu oczyszczania (filtrów). Jednocześnie Burmistrz Strykowa wnioskował o przeprowadzenia kontroli w godzinach 20.00-4.00, w których następuje produkcja/modyfikacja asfaltu.

Odnosząc się do uciążliwości piekarni zlokalizowanej w Strykowie, przy u. Kopernika Burmistrz Strykowa dwukrotnie (wrzesień 2016 r., sierpień 2018 r.) występował do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ) o przeprowadzenie kontroli zakładu w związku z uciążliwością dla mieszkańców Strykowa związaną z nadmiernym zadymieniem pochodzącym z piekarni.
Z informacji o wynikach kontroli piekarni przeprowadzonej październiku 2018 r. przy rozpalonym piecu chlebowym wynika, że nie stwierdzono uciążliwego zadymienia czy emisji jakichkolwiek substancji w postaci sadzy.
Pomimo przeprowadzonej kontroli sytuacja nie uległa poprawie, w związku z powyższym 13 czerwca br. Burmistrz Strykowa ponownie wystąpił do WIOŚ w Łodzi o przeprowadzenie kontroli zakładu w godzinach popołudniowych tj. 17.00-22.00.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-06-26
  • Skan1
  • Skan2

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków