Treść strony 2019.07

Komunikat dla rolników w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą

Burmistrz Strykowa informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą.
W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Stryków poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia oraz wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. Wnioski należy składać przed dokonaniem zbiorów.
Szacowanie gatunków upraw nastąpi zgodnie z danymi publikowanymi przez System Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG w Puławach, na odpowiednich klasach bonitacyjnych gleby.
Druki wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27 - pok. nr 11A, oraz na stronie internetowej www.strykow.pl. Informacja telefoniczna: (42)719-80-02 w. 350. Po otrzymaniu wniosków od rolników gminna komisja d.s. szacowania szkód spowodowanych suszą przystąpi do szacowania szkód. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. W formie kredytu ,,klęskowego”.
Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019r.
Szczegółowe Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych suszą oraz wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym dostępne są również na stronie internetowej:
https://www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html . Zachęcam do odwiedzenia stron: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1020083/  , kategoria gleb wg których odbędzie się szacowanie http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-07-04

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków