Treść strony 2020.08

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W Urzędzie Miejskim w Strykowie, 24 sierpnia br., odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone składowisku zrębek drzewnych przy ul. Bitumicznej w Strykowie, a w szczególności pożarom, do których w tym miejscu w ostatnich tygodniach dochodziło kilkukrotnie. Eskalacja miała miejsce 16 sierpnia br., kiedy w wyniku samozapłonu doszło do pożaru, na skutek którego sparaliżowany został ruch na autostradzie, a w stronę Strykowa przemieszczał się dym znad składowiska, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców miasta.

Omówiono wnioski i podjęte działania z kontroli przeprowadzonej na miejscu zdarzenia przez inspektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Strykowie. Dyrektor WIOŚ zapewnił, że w ciągu najbliższych dni na terenie składowiska prowadzone będą działania kontrolne, które w przypadku wykrycia nieprawidłowości skutkować będą nałożeniem kar administracyjnych na właściciela terenu. Państwowa Straż Pożarna w ramach zaleceń pokontrolnych zobligowała właściciela do dostosowania obiektu do wymogów ppoż. Burmistrz Strykowa omówił również z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Strykowie działania prewencyjne w powyższej sprawie.

Podsumowując posiedzenie Burmistrz podziękował wszystkim służbom biorącym udział w akcji za niezwłoczne podjęcie działań na miejscu zdarzenia, co pomogło zmniejszyć skalę sytuacji kryzysowej oraz uniknąć scenariusza z pożaru wysypiska odpadów na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu oraz poprosił uczestników posiedzenia o ścisłą współpracę w celu zapobiegnięcia podobnym sytuacjom w przyszłości, a także eliminowaniu nielegalnej działalności przedsiębiorców na terenie Gminy Stryków.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Strykowa - Szef GZZK Witold Kosmowski, Z-ca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska, Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Artur Owczarek, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Strykowie Michał Koźmiński, Z-ca Dowódcy JRG PSP w Strykowie Grzegorz Szkup, Komendant Gminny OSP Marcin Łysoń, Z-ca Dyrektora ZGKiM Jerzy Charczuk, oraz inspektorzy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Anna Rosak, Michał Pawlak oraz podinspektor ds. wojskowych i OC Dawid Lipiński.

  • Posiedzenie GZZK
  • Posiedzenie GZZK
  • Posiedzenie GZZK
  • Posiedzenie GZZK

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków