Treść strony 2019.04

Narada Sołtysów

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Strykowie odbyła się narada Burmistrza Strykowa i Sołtysów z terenu gminy Stryków.

Podczas narady Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tomasz Czeszczyszyn przedstawił aktualne informacje dotyczące ASF. Przedmiotowa tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem, padło wiele pytań na które zostały udzielone w sposób wyczerpujący odpowiedzi. Ponadto w trakcie narady Zastępca Komendanta Policji kom. Michał Koźmiński wraz z dzielnicowymi poinformowali wszystkich obecnych o obowiązku prawidłowego oznakowania posesji. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie oświetlonej tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości.

Następnie Burmistrz Strykowa oraz Zastępca Burmistrza Strykowa omówili kwestie związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Na zakończenie obrad przeprowadzone zostało szkolenie Sołtysów z obsługi tabletów. Wszystkie wątpliwości i problemy zgłaszane przez obecnych wyjaśniane były na bieżąco.

 • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16
 • Narada Sołtysów
  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-04-16

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków