Treść strony POLOWANIA ZBIOROWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie” (Dz. U. 2018. poz.2033) nałożyła na dzierżawców obwodów łowieckich obowiązek wcześniejszego przekazywania informacji o planowanych terminach polowań zbiorowych. Informacja taka ma trafiać do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwych ze względu na miejsce wykonywania polowania.

W zamieszczonych poniżej załącznikach przekazujemy obwieszczenia Burmistrza Strykowa dotyczące polowań organizowanych przez Koła Łowieckie: „Słonka”, „Orzeł”, „Partyzant”, „Diana”, „Leśnik”.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz   polnych. Mogą wystąpić ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi oraz polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnymi za organizację  oraz  prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich tj. Koła łowieckie. Szczegółowy opis obowiązków informacyjnych w zakresie polowań określa  art. 42 ab w. w ustawy.

Ponadto informuje się, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym  (Dz. U. 2018.poz.1939) Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.

  • data: 2019-02-01

SEZON 2023/2024

 

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków