Treść strony KGW W ANIELINIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie

  • Zdjęcie profilowe

Zarząd KGW

Przewodnicząca - Marzena Bulińska
Zastępca Przewodniczącej - Bogusława Drozdowicz
Skarbnik - Ewelina Piotrowska

Kontakt:
kgw.anielin@strykow.pl  

Historia KGW w Anielinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie rozpoczęło swoją historię w 1963 roku. Pierwotnie założone koło na pewien czas zawiesiło swoją aktywność. Jego reaktywacja nastąpiła w roku 2008 roku. Funkcję  pierwszej Przewodniczącej po reaktywacji objęła Monika Prusinowska, pełniąc ją aż do czerwca 2022 roku.Od czerwca 2022 roku  stanowisko to powierzone zostało Pani Marzenie Bulińskiej. Aktualnie Koło Gospodyń Wiejskich liczy 11 członkiń. Przez wiele lat Panie realizując działania KGW – ze względu na brak sali wiejskiej – spotykały się w prywatnych domach. Sytuacja ta zmieniła się we wrześniu 2022, kiedy to otwarto oraz udostępniono do użytkowania sołectwu Anielin – nowowybudowaną świetlicę wiejską, co bardzo ułatwiło działania Koła oraz stworzyło wiele nowych możliwości takich jak organizowanie spotkań dla Mieszkańców Sołectwa czy realizację tematycznych warsztatów – np. żywieniowych, plastycznych jak również przygotowania do konkursów, w których Panie aktywnie uczestniczą. Wraz z reaktywacją Koła Gospodyń Wiejskich w 2008 roku – założono również kronikę, w której zamieszczane są wszystkie wydarzenia związane z realizowanymi działaniami koła. Koło aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, dożynkach gminnych oraz lokalnych festynach folklorystycznych.

  • data: 2023-02-02
  • 1
  • 5
  • 6
  • KGW w Anielinie
  • KGW w Anielinie

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków