Treść strony 2020

Podsumowanie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2020 r.

W 2020 r. łączna kwota wypłaconych dotacji celowych z budżetu gminy na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza wyniosła 321 185,40 zł, którą dofinansowano wymianę pieców w ramach 73 umów.

 • data: 2023-01-04

nn

II NABÓR

Ogłaszam drugi nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła,

w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 25 sierpnia 2020 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600,
 • w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600,
 • w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie, a nie data nadania przesyłki.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po dniu 25 sierpnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Celem naboru jest przyznanie w 2020 r. dotacji celowych na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 86 874,72 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła. Dofinansowaniu nie podlegają koszty montażu kotła, koszty wykonania instalacji oraz koszty innych urządzeń, takich jak zasobnik c.w.u.

 • Dotacje do piecy
 • Dotacje do piecy

I NABÓR

Ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła,

w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać 9 marca 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600,
 • w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600,
 • w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie, a nie data nadania przesyłki.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po dniu 27 kwietnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Celem naboru jest przyznanie w 2020 r. dotacji celowych na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę klasy 5, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 298.354,72 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła. Dofinansowaniu nie podlegają koszty montażu kotła, koszty wykonania instalacji oraz koszty innych urządzeń, takich jak zasobnik c.w.u.

 • Dotacje do piecy
 • Dotacje do piecy

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Dzień Ojca 2024