Treść strony STAWKI I OPŁATY

Obowiązujące w 2022 r. stawki opłat wynoszą:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca za miesiąc zamieszkującego daną nieruchomość wynosi:

  • 30,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • 28,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku;
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązuje opłata podwyższona w wysokości 60,00 zł.

 Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok pozostają bez zmian tj.:

  • do 10 kwietnia za I kwartał roku;
  • do 10 lipca za II kwartał roku;
  • do 10 października za III kwartał roku;
  • do 15 grudnia za IV kwartał roku.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w roku 2022 roczna opłata  ryczałtowa wynosi: 191,90 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązuje podwyższona stawka opłaty w wysokości 575,70 złotych.

Termin płatności ryczałtowej opłaty: do 10 października danego roku.

Wpłatę można uiścić za pośrednictwem: inkasenta, kasy Urzędu Miejskiego w Strykowie, banku.

Numer indywidualnego konta znajdą Państwo:

  • w informacji o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego, otrzymanej po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków