Treść strony STAWKI I OPŁATY

Obowiązujące w 2024 r. stawki opłat wynoszą:

u   30,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadająca na jednego mieszkańca za miesiąc zamieszkującego daną nieruchomość

u   28,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku

u   60,00 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych -obowiązuje opłata podwyższona

 Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok:

Ø   do 10 kwietnia za I kwartał roku;

Ø   do 10 lipca za II kwartał roku;

Ø   do 10 października za III kwartał roku;  

Ø   do 16 grudnia za IV kwartał roku.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w roku 2024 roczna opłata  ryczałtowa wynosi: 191,90 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązuje podwyższona stawka opłaty w wysokości 575,70 złotych.

Termin płatności ryczałtowej opłaty: do 10 października danego roku.

Wpłatę można uiścić za pośrednictwem: inkasenta, kasy Urzędu Miejskiego w Strykowie, banku.

Numer indywidualnego konta znajdą Państwo:

ü   w informacji o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego, otrzymanej po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

ü   w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • data: 2023-12-19

 

Porównanie opłat w Gminie Stryków, a sąsiednimi gminami na 2023r.

 

  • data: 2023-01-03
  • stawki za dobiór odpadów komunalnych

Informacje o obowiązującej na terenie Gminy Stryków metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w poniższych uchwałach Rady Miejskiej w Strykowie:

1. Uchwała nr XLIII/400/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5901/akt.pdf

2. Uchwała nr XLI/383/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/5227/akt.pdf

  • data: 2023-03-14

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków