Treść strony ZBIORNIKI WODNE

Na terenie Gminy Stryków znajduje się 6 niżej wymienionych gminnych zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 18,80 ha, w tym:

S  Stryków 12,30 ha
S   Dobra 1,05 ha
S Dobieszków 1,15 ha
S Bratoszewice 2,15 ha
S Rokitnica 0,40 ha
S Warszewice 1,74 ha

Na terenie gminy jest również około 30 prywatnych stawów, których łączna powierzchnia wynosi około 50 ha.

Zbiornik wodny ”Stryków” położony jest w dolinie rzeki Moszczenicy na terenie Strykowa. Wykonany został w lokalnym zagłębieniu terenowym położonym na południowy wschód od drogi Łódź- Łowicz. Pozwolenie na użytkowanie zbiornika obowiązuje od 1991 roku. Od strony północno-zachodniej granicę zbiornika stanowi zapora ziemna o szerokości 55 m, oparta o drogę Łódź- Łowicz. Po prawej stronie rzeki Moszczenicy teren zapory wykorzystany jest jako parking. Od strony północnej, południowej i wschodniej brzegi zbiornika zostały uformowane nasypem z ziemi wydobytej z czaszy zbiornika. Od strony zachodniej zbiornik oparty został o naturalny brzeg ukształtowany wykopem podczas prac ziemnych. Budowla przelewowo - spustowa usytuowana jest przy trasie Łódź- Łowicz. Głównym przeznaczeniem zbiornika wodnego Stryków są: retencja wody, wędkarstwo, napęd małej elektrowni wodnej, rekreacja (wypożyczalnia sprzętu wodnego i kąpielisko). Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 12,30 ha. Średnia głębokość zalewu - 1,80m.

Zbiornik wodny „Dobra” zlokalizowany jest w miejscowości Dobra. Powierzchnia zbiornika wynosi 1,0560 ha, przy średniej głębokości zbiornika - 1,60 m. Lokalizacja zbiornika stanowi znaczący element krajobrazowy w Dobrej. Zbiornik powstał w 1986 roku, w miejscu niewielkiego zagłębienia i zabagnionego nieużytku. Istniejący zbiornik położony jest w zlewni rowu ”A” będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Moszczenicy. Napełnianie zbiornika odbywa się z rowu ”A”, który przepływa przez środek zbiornika. Piętrzenie wody w stawie i opróżnianie odbywa się przy pomocy istniejącego przepustu Zbiornik retencyjny służy do magazynowania wody oraz stanowi element krajobrazowy i rekreacyjny miejscowości. Zbiornik wpływa korzystnie na mikroklimat otoczenia.

Zbiornik wodny w  „Warszewice” położony jest w zlewni rowu R-A, od południa oparty o korpus drogi gminnej we wsi Warszewice. Powierzchnia czaszy zbiornika wynosi 1,74 ha, zaś średnia głębokość wynosi 1,35 m. Zbiornik usytuowany jest przy drodze w centrum wsi. Teren jest w użytkowaniu sołectwa Warszewice. Zbiornik wypełnia wodą naturalną kotlinę terenową o średniej długości 190 m i szerokości 130 m.

Zbiornik wodny „ Rokitnica” posiada obecny kształt od 1984 roku, kiedy to został odbudowany w ramach „Projektu technicznego zbiornika małej retencji”. Zbiornik usytuowany jest w lokalnym zagłębieniu terenowym o podwyższonych obrzeżach urobkiem uzyskanym podczas pogłębiania zbiornika. Istniejący zbiornik ma kształt prostokąta i znajduje się przy drodze asfaltowej biegnącej przez wieś Rokitnica. Zasilanie zbiornika odbywa się wodą dopływającą rowem R-1.

Zbiornik wodny „Bratoszewice” potocznie przez mieszkańców i wędkarzy zwany „Deszczownią” został wykonany przez Skarb Państwa dla celów nawadniania deszczowniami okolicznych pól. Najprawdopodobniej zbiornik wykonano w latach 80 - tych XX wieku. W obrębie zbiornika od wielu lat deszczownie nie są użytkowane a pola nie są nawadniane w związku z czym obecnie zbiornik pełni rolę magazynu wody. Zbiornik wodny „Deszczownia” w Bratoszewicach położony jest w dolinie rowu R-1 na terenach rolnych. Od strony wschodniej granicę zbiornika stanowi grobla czołowa ziemna o szerokości w koronie 9,5 m,  której korona służy do komunikacji w obrębie zbiornika.

Zbiornik wodny „Dobieszkówznajduje się na terenie sołectwa Dobieszków. Staw ma powierzchnię 1,15 ha i średnią głębokość 1,46 m. Zaprojektowany został  w 1988 roku w ramach programu zagospodarowania wód powierzchniowych na terenie województwa łódzkiego, tzw. małej retencji. Zlokalizowany jest na lewym dopływie rzeki Moszczenicy na obszarze silnie uwodnionym. Zadanie zbiornika to magazynowanie wody i hodowla ryb. Dopływ wody do zbiornika regulowany jest za pomocą przepustu z zastawką oraz mnicha wpustowego na zbiorniku. Odprowadzanie wody odbywa się za pomocą mnicha piętrzącego oraz odprowadzalnika. Został zagospodarowany jako łowisko specjalne – jest miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, w tym ryb (np.: cierników). 

  • Zbiornik retencyjny Stryków
  • Zbiornik retencyjny Dobra
  • Staw w Bratoszewicach
  • Stawy w Niesułkowie
  • Zbiornik retencyjny w Dobieszkowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków