Treść strony POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skały, jary, głazy narzutowe i jaskinie. Aktualna liczba pomników przyrody to 58 pojedynczych pomników plus 1 grupa 6 drzew w Niesułkowie Kolonii – Niesułkowskie Lipy oraz 1 aleja dębowa w Bratoszewicach. Największe skupiska pomników przyrody na terenie Gminy Stryków znajdują się w:

      Ñ Bratoszewicach, ul. Nowości  - Aleja Dębowa (132 dęby szypułkowe)
      ÑKlęku, park wiejski - głównie dęby szypułkowe, a także buk zwyczajny,
      ÑDobieszkowie, park wejski - głównie lipy drobnolistne oraz dąb szypułkowy,
      ÑNiesułkowie (teren hydroforni) -  głównie lipy drobnolistne, a także klon zwyczajny, wiąz szypułkowy,
      Ñ Niesułkowie Kolonii  - grupa drzew "Niesułkowskie Lipy"  (6 lip drobnolistnych),
      ÑBratoszewicach (park przy ZS Nr 1) - jesion wyniosły, dąb szypułkowy, buk zwyczajny, topola biała, wiąz szypułkowy,
      ÑWoli Błędowej, park wiejski - dąb szypułkowy, topola czarna,
      Ñ Ossem, park wiejski - jesiony wyniosłe, kasztanowce zwyczajne oraz lipy drobnolistne.

  • Aleja Dębowa w Bratoszewicach
  • Bratoszewice (park przy ZS Nr 1) - dąb szypułkowy
  • Niesułkowskie lipy
  • Niesułkowskie lipy
  • Aleja Dębowa w Bratoszewicach
  • Bratoszewice

Uchwały  porządkujące (aktualizujące) liczbę pomników przyrody linki:

Uchwały znoszące formy ochrony przyrody:

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków