Treść strony KGW W WARSZEWICACH

KGW w Warszewicach

  • Zdjęcie KGW

Zarząd KGW

Przewodnicząca – Anna Kosiewicz
Zastępca Przewodniczącej – Jolanta Słojewska
Skarbnik – Małgorzata Piotrowska

Kontakt:
kgw.warszewice@strykow.pl

Historia KGW w Warszewicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Warszewicach ma długą tradycję. Z racji, iż dawniej nie prowadzono żadnej kroniki koła, dokładna data jego powstania nie jest znana,  a jego historia pełna jest białych plam. 
Mimo to na podstawie rozmów z najstarszymi członkiniami koła, udało się sporządzić zarys historii Koła Gospodyń Wiejskich Warszewice – Cesarka. Wiedzione chęcią odtworzenia choć skrawka tej historii, Panie trafiły do Pani Zofii Krysiak, Karoliny Piotrowskiej, Heleny Szczepaniak, Jadwigi Szubert, Heleny Śląskiej i Alfredy Michalak. Dzięki ich wspomnieniom udało się ustalić, że organizacja powstała w 1966 roku. Z informacji najstarszych członkiń koła wynika, że pierwszą Przewodniczącą Koła była Leonarda Piotrowska, Skarbnikiem Maryla Cynkier a Sekretarzem Helena Bigosińska (Szczepaniak). Koło liczyło wówczas 20 członkiń i brało aktywny udział w życiu wsi oraz gminy. W czasach kiedy nie było telewizyjnych programów kulinarnych, każda nowinka i umiejętność była bardzo cenna, więc Panie często spotykały się, przekazując sobie własne, sprawdzone receptury. 
W 1969 roku wybrany został nowy zarząd w którym funkcje Przewodniczącej powierzono Pani Zofii Krysiak. W skład Zespołu weszły Weronika Sych, Honorata Kolasa i Zuzanna Trzewikowska. Kolejny zarząd wybrany został w 1971 roku – wówczas Przewodniczącą została Helena Szczepaniak (Bigosińska), Sekretarzem Jadwiga Szubert a Skarbnikiem Helena Śląska. W ramach aktywności KGW organizowano wyjazdy na spektakle teatralne a także na występy zespołów „Mazowsze”, „Śląsk” jak również wycieczki do Warszawy, Nieborowa i Walewic. 
Razem z druhami z OSP panie organizowały wieczorki taneczne a także zabawy sylwestrowe. Dbano również o kultywowanie tradycji w postaci organizacji ostatków. Głównymi liderkami KGW Warszewice były Karolina Piotrowska, Zuzanna Trzewikowska, Melania Szczepaniak i Sabina Szubert. 
Z upływem czasu zaangażowanie Pań malało. Zakładane rodziny, praca i związany z tym brak czasu sprawiły, że aktywność Koła została zawieszona.  Po wieloletniej przerwie, kiedy nadeszły „nowe czasy”, kilka Pań postanowiło reaktywować zawieszone koło. W dniu 15.09.2009 roku odbyło się zabranie, na którym dokonano naboru nowych członkiń oraz wybór zarządu. W skład nowego zarządu weszły Jolanta Słojewska – Przewodnicząca, Anna Kosiewicz – Zastępca Przewodniczącej, Jolanta Gorzewska – Sekretarz, Małgorzata Piotrowska – Skarbnik oraz Wiesława Niewiadomska – Kronikarz. Do Koła przystąpiły 24 Panie – i rozpoczęła się nowa historia. 
Panie pod życzliwym okiem Pani Anny Mokras, Specjalistki współpracującego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, realizowały kursy kulinarne, pokazy żywieniowe oraz uczestniczyły w wielu intersujących szkoleniach. Członkinie współpracowały również ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, a także chętnie korzystały z oferty Domu Kultury w Strykowie, biorąc udział w wielu konkursach wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych.
W ramach integracji z innymi KGW z terenu województwa, Panie z Warszewic wyjeżdżały także do Grabowa, biorąc udział w wydarzeniu pod nazwą „ Święto Palanta” oraz do Ciołka na coroczne grzybobrania. 
W ramach integracji z mieszkańcami sołectwa organizowane były majówki, Andrzejki, Mikołajki a także spotkania wigilijne oraz zabawy karnawałowe. W 2010 roku KGW Warszewice zrealizowało projekt „Moje Gospodarstwo agroturystyczne”, co było ciekawym doświadczeniem i przygoda jednocześnie.
Inną interesującą aktywnością było zorganizowane w 2012 roku „Święta Bąka” – czyli konkursu wędkarskiego o tytuł „Bakowego Króla” oraz połączonego ze zmaganiami wędkarskimi, konkursu na najlepsza potrawę z ryb. Zainteresowanie konkursami spowodowało, iż w kolejnych latach organizowane były ich następne edycje.
W 2013 roku, dokładnie 8 września,  po raz pierwszy na terenie sołectw Warszewice - Cesarka odbyły się dożynki gminne, w których KGW czynnie uczestniczyło. Panie z koła czynnie uczestniczą w każdych dożynkach organizowanych na terenie gminy Stryków – przygotowując swoje stoisko z regionalnymi potrawami. 
Członkinie KGW chętnie organizują wyjazdy integracyjne - w ostatnich latach odbyły się wyjazdy do Torunia, Uniejowa a także w Bieszczady. 
Panie korzystają również z możliwych dofinansowań na prowadzona przez siebie działalność – w 2016 roku brały udział w Programie – Grant na lepszy start.
W roku 2019 wspólnie z druhami z OSP obchodzony był jubileusz 90-lecia OSP w Warszewicach. 
W roku 2023 nastąpiła zmiana w szeregach zarządu KGW Warszewice-Cesarka – Przewodnicząca została Anna Kosiewicz, natomiast zastępcą Przewodniczącej Jolanta Słojewska. Pozostałe funkcje pozostały bez zmian. 
Swoją historię KGW w Warszewicach utrwala w prowadzonej od 2010 roku pamiątkowej kronice. 

  • data: 2023-02-06

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków