Treść strony ZADANIA SOŁECKIE 2019-2024

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 188 917,90 zł

W ramach projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków" Sołectwo Swędów zyskało 33 lampy typu LED tj. ul. Sosnowa 14 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Łąkowa 10 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Bolka i Lolka 4 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Kwiatowa 3 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Przylesie 2 szt. słupów wraz z oprawami. Wartość inwestycji 158 847,84 zł. Zadanie zakończono w 2021 r. 
W ramach projektu „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków” Sołectwo Swędów zyskało 5 lamp LED przy ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowa. Wartość oświetlenia dla sołectwa wyniosła 30 070,06 zł. Zadanie zakończono w 2023 r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie IX - 857 188,00 zł

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej. Łączna długość rurociągu kamionkowego wynosi 465,86 m, kanalizacji tłocznej - 516,41 m. W zakres inwestycji wchodził również montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, a także utwardzenie nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Zadanie zrealizowane zostało w 2020 roku. 

 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa wodociągu w Swędowie - ul. Sosnowa – 80 000,00 zł

W ramach zadania wybudowano odcinek wodociągu w ul. Sosnowej o długości ok. 200 mb wraz z przyłączami do posesji. Obecnie cała ulica jest już w pełni zaopatrzona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r. 

 • -
 • -

Remont świetlicy wiejskiej

W zaresie działań remontowych wykonano prace w pomieszczeniu wejściowym oraz głównym.Utwardzono także teren przy wejściu do świetlicy. 

 • -
 • -
 • -
 • -

Modernizacja boiska wiejskiego

Prace modernizacyjne objęły: montaż nowych piłkochwytów przy boisku, wymianę siatki ogrodzeniowej, pomalowanie słupów piłkochwytów, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem oraz ułożenie sztucznej trawy. Koszt zadania to 25 000,00 zł. Jednocześnie zamontowano monitoring boiska. Ponadto wykonano utwardzenie wjazdu na boisko kostką brukową, zakupiono wózek do malowania linii, walec ugniatający oraz bariery odgradzające trybuny od boiska. Zakupiono również wyposażenie szatni - wieszaki i ławki. 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup traktorko-kosiarki - 16 000,00 zł

Zakupiono ogrodowy traktor-kosiarkę, w celu ułatwienia koszenia zarówno terenów zielonych sołectwa, jak i powierzchni boiska sportowego.

 • -

Doposażenie i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Swędowie

Doposażenie jednostki OSP w Swędowie objęło: zakup sprzętu strażackiego, umundurowania, agregatu prądotwórczego oraz defibrylatora. Wykonano również remont strażnicy OSP Swędów który obejmował m.in. malowanie ścian wewnętrznych w całej strażnicy tj. parter i poddasze, wymianę uszkodzonych paneli sufitowych, zabudowę drewnianą pod schodami, wymianę listew przypodłogowych. Koszty wykonanego zadania to 25 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2022 r. 

 • 1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie działki sołeckiej

Na działkę sołecką zakupiono ławki oraz komplet pedałów fitness do ławki na plac zabaw. Jednocześnie posadzono 8 szt. jałowców, katalpę i 40 szt. thuji. Nasadzeń dokonano w 2020 r. i 2022 r.

 • -
 • -
 • 20221114_152457

Wykonanie tablic z mapą sołectwa – 12 000,00 zł

W ramach zadania, zakupiono i zamontowano dwie tablice zawierające mapę Sołectwa Swędów. Zadanie zrealizowano w 2020 r. i 2022 r. 

 • -
 • -
 • -

Zadania stałe w Sołectwie Swędów

W zakres zadań stałych sołectwa wchodzi utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa, a także organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych. 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków