Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W ramach środków sołeckich wykonano i zamontowano tablicę z planem Swędowa. Ponadto na rok 2022 zaplanowano remont sali OSP Swędów i remont na boisku w tym wymianę siatki, piłkochwytów, wykonanie zapory, zabezpieczenie skarpy. Pozostałe środki przeznaczono na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych i na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa.

 

 • Zadania sołeckie 2022
 • Zadania sołeckie 2022

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2022

Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonywane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. W ramach zadania wybudowano odcinek wodociągu w ul. Sosnowej w Swędowie o długości ok. 200 mb wraz z przyłączami do posesji. Wartość inwestycji 80.000,00 zł. Obecnie cała ulica jest już w pełni zaopatrzona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Zadanie zrealizowane w 2022 r. 

 • Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa
 • Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich zakupiono wózek do malowania linii, walec ugniatający i bariery odgradzające trybuny na boisko soleckie. Działkę sołecką wyposażono w nowe ławki dla dzieci i dorosłych, oraz zamontowano piłkochwyty. Wykonano remont pomieszczeń wejściowych w świetlicy wiejskiej m.in. podwieszono sufity, wykonano wylewki, gładzie, położny został gres, dokonano renowacji drzwi, pomalowano ściany i sufity.  Na potrzeby OSP Swędów zakupiono agregat prądotwórczy. Pozostałe środki przeznaczono na organizację akcji ekologiczno - kulturalno - zdrowotno – sportowych i na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa.

 • Walec ugniatający
 • Wózek do malowania linii
 • Ławka dla dzieci
 • Sołectwo Swędów
 • Sołectwo Swędów
 • Sołectwo Swędów

 

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2020

IX etap budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej. Łączna długość rurociągu kamionkowego wynosi 465,86 m, kanalizacji tłocznej - 516,41 m. W zakres inwestycji wchodzi również montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, a także utwardzenie nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Koszt inwestycji to 779.138,58 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie

 

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono ciągnik ogrodowy oraz utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej. Sfinansowano również remont świetlicy wiejskiej. Opracowano projekt budowy oświetlenia ul. Szumiących Jodeł i ul. Cyprysowej w Swędowie. Zakupiono sprzęt strażacki i umundurowanie dla OSP Swędów. Zamontowano tablicę informacyjną z planem sołectwa, założono monitoring boiska wiejskiego, dokończono ogrodzenie placu zabaw, dokonano nasadzeń zakupionych krzewów, utwardzono kostką brukową wjazd na boisko wiejskie. Ponadto zakupiono buty strażackie na potrzeby OSP Swędów oraz wyposażenie szatni boiska wiejskiego (wieszaki i ławki). Środki przeznaczono również na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i zakup artykułów do pielęgnacji roślin.

 • Nasadzenia
 • Wyposażenie szatni boiska
 • Utwardzenie wjazdu
 • Tablica informacyjna z planem sołectwa

 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2019/ 2021

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstanie 224 nowych punktów świetlnych. Pierwszy etap oświetlenia zrealizowano w: Bratoszewicach (ul. Zatorze) oraz w Smolicach (przy świetlicy). Drugi etap to miejscowości: Tymianka (ul. Lawendowa, ul. Środkowa), Warszewice, Swędów (ul. Sosnowa, ul. Łąkowa), Anielin Swędowski (ul. Spacerowa, ul. Strykowska).Trzeci etap będzie realizowany w: Krucicach, Klęku - do granic m. Łodzi, Klęku-Kiełminie, Bratoszewicach (od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna), Swędowie (ul. Bolka i Lolka, Kwiatowa, Przylesie) i Strykowie (ul. Zlotowa, Żytnia i Brzezińska). Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków