Treść strony INWESTYCJE 2019-2023

Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

 •      Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków I. W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT powstało 224 nowych punktów świetlnych. W tym w Sołectwie Swędów: ul. Sosnowa 14 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Łąkowa 10 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Bolka i Lolka 4 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Kwiatowa 3 szt. słupów wraz z oprawami, ul. Przylesie 2 szt. słupów wraz z oprawami. Szacowany koszt inwestycji to 2 170 513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie zrealizowane  w latach 2019/2021;
 • Budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie IX etap.  Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej. W zakres inwestycji wchodził również montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, a także utwardzenie nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Koszt inwestycji to 779.138,58 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku;
 • Budowa wodociągu w Swędowie, ul. Sosnowa. Wartość inwestycji 80.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2022 r.; 
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Swędowie - ul. Szumiących Jodeł
   i ul. Cyprysowa. Jest to część większej inwestycji gminnej. Koszt inwestycji w Swędowie to łącznie: 44.219,73 zł.  Zadanie zakończone w pierwszym półroczu 2023 r.;
 • Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej;
 • Remont świetlicy wiejskiej tj. pomieszczenia wejściowego i głównego;
 • Zakup sprzętu strażackiego, umundurowania, agregatu prądotwórczego dla OSP Swędów;
 • Remont sali w OSP Swędów. Koszt zadania 20 000,00 zł;
 • Projekt i montaż dwóch tablic z planem Sołectwa Swędów;
 • Montaż monitoringu boiska wiejskiego;
 • Montaż nowych piłkochwytów przy boisku;
 • Remont na boisku sołeckim m.in. wymiana siatki ogrodzeniowej, pomalowanie słupów piłkochwytów i założenie nowej siatki, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem oraz ułożenie sztucznej trawy. Koszt zadania to 25 000,00 zł;
 • Utwardzenie wjazdu na boisko kostką brukową;
 • Zakup wózka do malowania linii, walca ugniatającego i bariery odgradzające trybuny na boisko soleckie;
 • Zakup wyposażenia szatni boiska wiejskiego(wieszaki i ławki);
 • Zakup ciągnika ogrodowego w celu estetycznego utrzymania terenów zielonych sołectwa;
 • Zakup artykułów do pielęgnacji roślin, kory, tkaniny wyścielającej, torfu, 8 sztuk jałowców oraz katalpy w ilości 1 szt.;
 • Zakup ławek na działkę sołecka;
 • Zakup kompletu pedałów do ławki na plac zabaw;
 • Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa;
 • Organizacja akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych. 
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023
 • Zadania zrealizowane w latach 2019 - 2023

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków