Treść strony INWESTYCJE SOŁECKIE

INWESTYCJE GMINNE W ROKU 2022

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W SOSNOWCU

Łączna długość zmodernizowanej drogi wyniosła 725 mb. Zakres zadania obejmował: wykonanie jezdni bitumicznej, wyregulowanie wszystkich urządzeń obcych oraz istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, a także wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wyniosła 357 237,81 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 r. w wysokości 145 850,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2022 r.

 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja po realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

Środki sołeckie zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i na serwis kabiny TOI-TOI. 
Pozostałe środki zostały przeznaczone na planowaną wymianę starych lamp ulicznych na nowe ledowe energooszczędne. 

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

Środki sołeckie zostały przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa i na serwis kabiny TOI-TOI. Pozostałe środki zostały przeznaczone na planowaną przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem.

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich zakupiono projektor oraz ekran projekcyjny do świetlicy wiejskiej oraz namiot na potrzeby sołectwa. Wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej (regał, taboret gazowy, reflektor w postaci głowicy ruchomej LED operującej kolorami, ogrzewacz wody, artykuły kuchenne i  gospodarcze) oraz materiały remontowe i budowlane na potrzeby świetlicy  (m. in. farby, płyty OSB, belki drewniane). Ponadto utwardzono kostką brukową teren działki sołeckiej przy świetlicy, jak również przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa, serwis kabiny TOI-TOI oraz planowaną przebudowę drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w Sosnowcu.

 • Wyposażenie świetlicy
 • Wyposażenie świetlicy
 • Wyposażenie świetlicy
 • Wyposażenie świetlicy
 • Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy
 • Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków