Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Projekt budowy oświetlenia przy drodze powiatowej w Nowostawach Górnych

Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwają kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5127E w Nowostawach Górnych.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych – 14 000,00 zł

W 2020 roku pozyskano środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Nowostawy Górne. W ramach projektu pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych" dokonało zakupu kuchni gazowej ośmiopalnikowej z dwoma piekarnikami elektrycznymi, stołu roboczego nierdzewnego z szafką na butle gazowe i taboretu gazowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14 000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4 000,00 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

Wykonano remont kuchni w świetlicy wiejskiej następnie zakupiono regał ze stali nierdzewnej na jej wyposażenie. Na salę świetlicy zakupiono stoły i krzesła. Ponadto każdego roku wykonywany jest serwis i przegląd klimatyzacji w świetlicy. 

 

 • -
 • -

Wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej - 6 470,00 zł

W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkowania świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych, w ramach zgłaszanych przez społeczność lokalną potrzeb, wykonaliśmy działania finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego:
💠W 2019 roku wyremontowaliśmy pomieszczenie kuchenne. Zakres prac obejmował: wymianę 40 m2 płytek, przeróbki hydrauliczne, przesunięcie bojlera, podłączenie okapu, malowanie i montaż drzwi, przesunięcie gniazdek elektrycznych  i wykonanie innych robót towarzyszących. Koszt zadania wyniósł 6.470 zł.

Zagospodarowanie działek sołeckich – 25 636,24 zł

W ramach zadania zagospodarowano i zrekultywano działki sołeckie o nr: 145/3, 146/4 i 147/3. Przeprowadzone prace obejmowały - naprawę i udrożnie rowu melioracyjnego w tym wycinkę roślinności  oraz przycinkę drzew, wyczyszczenie oraz pogłębienie rowu, budowę brakujących skarp przy rowie oraz wzmocnienie istniejących, przebudowę i wzmocnienie rowu melioracyjnego przy ogrodzeniu świetlicy, połączenie rowów melioracyjnych przepustem drogowym DN 400 oraz wykonanie wjazdu. Ponadto wykonano roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne, rekultywację: wyznaczenie placu prac oraz dojazdu, niwelację terenu, uporządkowanie placu oraz wycinkę roślinności, podniesienie terenu (nawiezienie ziemi) wraz z wyrównaniem – roboty ziemne, wzmocnienie i utwardzenie terenu (gruzem i tłuczniem), uporządkowanie terenu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup strojów dla KGW Nowostawy Górne

 • Zakupione koszulki dla KGW Nowostawy Górne
 • Zakupione koszulki dla KGW Nowostawy Górne

Zadanie stałe w Sołectwie Nowostawy Górne

Utrzymanie terenu zielonego będącego w użytkowaniu sołectwa.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków