Treść strony INWESTYCJE W SOŁECTWIE

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2022

W  ramach środków sołeckich wykonano serwis i naprawę klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. Przeznaczono środki na utrzymanie terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa. 
Pozostałe środki przeznaczone zostały na planowane ogrodzenie działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4, 147/3.

ZADANIA SOŁECKIE W ROKU 2021

W ramach środków sołeckich wykonano serwis i naprawę klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej. W ramach zagospodarowania i rekultywacji działek sołeckich o nr: 145/3, 146/4 i 147/3 wykonano naprawę i udrożnienie rowu melioracyjnego w tym wycinkę roślinności oraz przycinkę drzew, wyczyszczenie oraz pogłębienie, budowę brakujących skarp przy rowie oraz wzmocniono istniejące, przebudowę i wzmocnienie rowu melioracyjnego przy ogrodzeniu świetlicy. Połączono rowy melioracyjne przepustem drogowym oraz wykonano wjazd na działkę.  Jednocześnie w ramach rekultywacji wyznaczono plac i dojazd, zniwelowano teren, uporządkowano działkę i wycięto zbędną roślinność, podniesiono teren wraz z wyrównaniem, wzmocniono go i utwardzono. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych, będących w użytkowaniu sołectwa.

  • Sołectwo Nowostawy Górne
  • Sołectwo Nowostawy Górne
  • Sołectwo Nowostawy Górne
  • Sołectwo Nowostawy Górne
  • Sołectwo Nowostawy Górne

ZADANIA SOŁECKIE W LATACH 2019/2020

W ramach środków sołeckich wykonano remont kuchni w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono stoły i regał ze stali nierdzewnej do aneksu kuchennego, stoły i krzesła do świetlicy.

GRANT SOŁECKI DLA NOWOSTAW GÓRNYCH

W  2020 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację  grantu sołeckiego dla Sołectwa Nowostawy Górne. W ramach projektu pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowostawach Górnych" dokonało zakupu kuchni gazowej ośmiopalnikowej z dwoma piekarnikami elektrycznymi, stołu roboczego nierdzewnego z szafką na butle gazowe i taboretu gazowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4.000,00 zł.

  • Logo projektu
  • Taboret gazowy
  • Kuchnia 8-palnikowa

 

  • Stoły i krzesła

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków